TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thị giá 81.000 đồng/cổ phiếu, Đạt Phương (DPG) phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 25.000 đồng/cp

Thị giá 81.000 đồng/cổ phiếu, Đạt Phương (DPG) phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 25.000 đồng/cp

Đạt Phương dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 bằng tỷ lệ 30% và phát hành gần 3,3 triệu cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 14/8 tới đây CTCP Đạt Phương – mã chứng khoán DPG sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30% và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2;1.

Trả cổ tức năm 2016

Tỷ lệ phát hành 30%, tương ứng Đạt phương sẽ phát hành khoảng 1,97 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 19,7 tỷ đồng. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016.

Năm 2016 Đạt Phương đạt 1.805 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế thu về 136,75 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 121,6 tỷ đồng. Nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm lên trên 332 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2017 công ty họp ngày 22/4/2017 đã thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, số lợi nhuận còn để lại gần 280 tỷ đồng để tái đầu tư.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bên cạnh đó Đạt Phương cũng dự kiến phát hành gần 3,3 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới).

Hiện trên thị trường giá cổ phiếu DPG đang giao dịch quanh vùng giá 81.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá chào bán chỉ bằng 1/3 thị giá.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 cũng đã thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua, theo đó, số còn lại chưa phân phối sẽ được ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được khoảng 82,3 tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư xây dựng cầu Đế Võng, góp vốn vào CTCP 30-4 Quảng Ngãi và bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên