TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

10 sự kiện nổi bật trong công tác quản lý, giám sát TTCK của UBCKNN năm 2009

10 sự kiện nổi bật trong công tác quản lý, giám sát TTCK của UBCKNN năm 2009

Năm 2009, vào thời điểm khó khăn nhất, có đến 62/100 công ty chứng khoán kinh doanh thua lỗ.

Năm 2009, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua những khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và những khó khăn nội tại.

Với nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong công tác quản lý, giám sát TTCK và sự ủng hộ của các thành viên tham gia thị trường và đông đảo công chúng đầu tư, TTCK Việt Nam đã vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển. Bản tin UBCKNN điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong công tác quản lý, giám sát TTCK năm 2009.

1. Hoàn thiện khung pháp lý

Trong năm qua, UBCKNN đã cơ bản hoàn thành việc hướng dẫn Luật Chứng khoán và kịp thời hướng dẫn các vấn đề mới phát sinh trên thị trường; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 quyết định; trình Bộ Tài chính ban hành 11 thông tư, quyết định; Ủy ban ban hành 12 văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, hiện tại UBCKNN cũng đang trình Chính phủ 3 nghị định, 8 dự thảo thông tư, đề án và đang soạn thảo các văn bản hướng dẫn.

Hiện nay, UBCKNN cũng đã hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi để trình Quốc hội năm 2010 và dự kiến thông qua vào năm 2011.

2. Nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động công bố thông tin

Nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch hoạt động của TTCK là mục tiêu của cơ quan quản lý. Năm 2009, UBCKNN đã triển khai xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK, và đã triển khai một trong những nội dung quan trọng là yêu cầu soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của các công ty đại chúng.

Việc nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động công bố thông tin cũng đã góp phần nâng cao chất lượng phát hành của các công ty đại chúng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trên thị trường.

3. Tăng cường quản lý công ty chứng khoán

Năm 2009 có thể nói là năm thử thách khá lớn đối với các công ty chứng khoán (CTCK). Vào thời điểm thị trường khó khăn nhất, có đến 62/100 CtyCK hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Để giúp các CtyCK tránh tình trạng đổ vỡ, UBCKNN đã kịp thời có những giải pháp, như rà soát, phân loại từng CTCK để có ứng xử phù hợp, nhắc nhở và đưa vào diện kiểm soát, báo cáo thường xuyên những công ty thua lỗ lớn; cùng các công ty xây dựng phương án chấn chỉnh hoàn thiện.

Đồng thời, Uỷ ban cũng xây dựng phương án xử lý khi CTCK phá sản; Yêu cầu các CTCK nâng cao năng lực tài chính, tái cấu trúc hoặc rút bớt nghiệp vụ để lành mạnh hóa tình trạng tài chính; Nâng cao tiêu chí thành lập CTCK, đồng thời ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép CTCK.

Uỷ ban cũng yêu cầu các CTCK nghiêm túc trong việc quản lý tài khoản tiền gửi đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư tại các ngân hàng thương mại; sửa đổi các văn bản pháp lý về hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tỷ lệ an toàn tài chính và các biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán và Thông tư hướng dẫn về việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể các tổ chức kinh doanh chứng khoán; kiên quyết chấm dứt các hoạt động chưa được pháp luật quy định.

CTCK không bị đổ vỡ là một trong những thành công lớn nhất trong công tác quản lý, giám sát năm 2009 của UBCKNN, vì đây là một trong những định chế trung gian có vai trò quan trọng trên thị trường nên việc đảm bảo an toàn cho khối này luôn là ưu tiên hàng đầu.

4. Tái cấu trúc một bước thị trường giao dịch chứng khoán trong năm 2009 với việc thành lập 2 thị trường giao dịch chứng khoán mới trên SGDCK Hà Nội

Ngày 24/6/2009, thị trường UPCoM chính thức được khai trương và đi vào hoạt động với sự tham gia thị trường của 10 doanh nghiệp.

Đến nay, sau 6 tháng đi vào hoạt động, thị trường Upcom có 35 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị đăng ký giao dịch là 3.208 tỷ đồng, mức vốn hóa thị trường đạt 4.326 tỷ đồng. UBCKNN đã tổng kết đánh giá lại thị trường UPCoM, trình Chính phủ và đề xuất các giải pháp cải thiện thị trường này.

Tiếp sau đó, ngày 24/9/2009, thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt cũng chính thức được khai trương và đi vào hoạt động, với hình thức giao dịch trái phiếu: thông thường (Outrigh) và mua bán lại (Repo).

Hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt vận hành giao dịch cho hơn 500 loại trái phiếu, trị giá hơn 166 ngàn tỷ đồng, với sự tham gia của gần 30 thành viên là các CtyCK và ngân hàng thương mại.

Phương thức giao dịch áp dụng là thỏa thuận. Đây không chỉ là một kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế mà còn tạo ra sự đa dạng hóa các công cụ đầu tư trên thị trường vốn, cho phép các nhà đầu tư có thêm lựa chọn đầu tư ít rủi ro.

Với việc tái cấu trúc một bước các thị trường giao dịch trên SGDCK là tiền đề cho việc tái cấu trúc cao hơn sau này đối với toàn bộ thị trường.

5. Chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán

Tiếp theo SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 2/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/6/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) chính thức chuyển đổi thành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). HASTC chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị sự nghiệp có thu sang công ty TNHH Nhà nước một thành viên, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Ngày 29/7/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chính thức chuyển đổi thành Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008, hoạt động theo mô hình công ty TNHH Nhà nước một thành viên với mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Sự chuyển đổi mô hình thành công của SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam đánh dấu bước phát triển và trưởng thành vượt bậc của TTCK Việt Nam cả về quy mô và cơ cấu thị trường sau gần 10 năm đi vào hoạt động, chuẩn bị cho một giai đoạn thị trường phát triển bậc cao mang tính chuyên nghiệp.

6. Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm trên TTCK

Năm 2009, hoạt động thanh tra giám sát được coi là một trong những công tác trọng tâm của UBCKNN. Năm 2009, UBCKNN đã ban hành 169 quyết định xử phạt. Ngoài ra, UBCKNN còn tiếp nhận và xử lý 21 đơn thư khiếu nại tố cáo.

Trong năm 2009, UBCKNN đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2009/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK và TTLKCK; ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBCK quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK; Triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK&TTCK, nhằm mục đích bổ sung các hành vi vi phạm mới trên thị trường, nâng cao chế tài xử phạt đối với một số hành vi, từ đó góp phần tăng cường khả năng xử lý phòng ngừa vi phạm trên TTCK và đáp ứng được những yêu cầu của thị trường hiện nay.

Các văn bản được ban hành đã nâng cao vai trò và phân định rõ trách nhiệm của UBCKNN, các SGDCK và TTLKCK trong quá trình giám sát hoạt động, đồng thời thúc đẩy TTCK hoạt động minh bạch và công bằng.

7. Yêu cầu các CTĐC đăng ký, lưu ký tập trung theo Luật Chứng khoán

Năm 2009, UBCKNN đã yêu cầu các công ty đại chúng phải đăng ký tập trung chứng khoán theo đúng quy định của Luật Chứng khoán. Đồng thời, UBCKNN cũng cương quyết xử lý theo pháp luật đối với những công ty đại chúng không thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó TTLKCK đã nâng cấp một bước phần mềm tổ chức theo dõi đến tài khoản phụ của nhà đầu tư.

Việc làm này đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết, thúc đẩy các công ty đại chúng lên niêm yết trên TTCK tập trung, nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Chứng khoán về việc đăng ký tập trung chứng khoán của công ty đại chúng tại TTLKCK.

8. Kịp thời ngăn ngừa các tin đồn thất thiệt trên TTCK

Theo đánh giá của các thành viên tham gia thị trường, năm 2009, TTCK bị tác động khá mạnh bởi các tin đồn. Trong đó, các doanh nghiệp niêm yết là đối tượng đầu tiên phải hứng chịu những thất thiệt từ tin đồn. Ngoài ra, còn nhiều tin đồn gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư, gây mất ổn định thị trường.

Trước thực tế này, UBCKNN đã yêu cầu các CTCK hướng dẫn nhà đầu tư thận trọng với tin đồn sai lệch; các thành viên thị trường khi có tin đồn liên quan phải chủ động công bố làm rõ các thông tin; các CTCK, SGDCK giám sát, ngăn ngừa hiện tượng tung tin đồn; và báo cáo về UBCKNN để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Đồng thời, UBCKNN cũng có Công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp giám sát, ngăn ngừa tin đồn trên TTCK.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đã có sự trao đổi phối hợp với cơ quan công an để điều tra xử lý vấn đề này. Những động thái kịp thời này của UBCKNN đã góp phần định hướng thông tin cho các thành viên tham gia thị trường và công chúng đầu tư khỏi bị ảnh hưởng, thiệt hại, giữ vững sự ổn định cho thị trường.

9. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của thị trường trong giai đoạn vừa qua và chủ động trong giai đoạn phát triển tiếp theo của TTCK, UBCKNN đã triển khai xây dựng Đề án chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2010 – 2020. Đề án được soạn thảo dựa trên nguyên tắc gắn kết với Đề án phát triển Thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg.

Những mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường đến năm 2020 được Đề án tập trung vào gồm: các giải pháp trước mắt là phát triển cung hàng hóa (quy mô, chất lượng, chủng loại), tái cấu trúc thị trường, phát triển hệ thống nhà đầu tư trong và ngoài nước, hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan quản lý, mở cửa hội nhập quốc tế và khu vực...; và các giải pháp dài hạn như đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển trung gian thị trường, liên kết quốc tế, phát triển sản phẩm mới và dịch vụ mới...

10. Cải cách hành chính

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước, năm 2009, UBCKNN đã trình Bộ Tài chính ban hành 67 bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán, giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, UBCKNN minh bạch, công khai hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK tìm hiểu, tra cứu một cách đầy đủ, có hệ thống các thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK tạo cơ hội tiếp cận thị trường thuận lợi hơn cho nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn của các tổ chức trung gian trên thị trường.
 
Theo UBCKNN

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên