TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

26 Doanh nghiệp lỗ quý III/2010 tính đến hết tháng 10

26 Doanh nghiệp lỗ quý III/2010 tính đến hết tháng 10

Ngành có nhiều doanh nghiệp lỗ nhất trong quý III/2010 là kinh doanh chứng khoán/ dịch vụ chứng khoán.

Tính đến 31/10/2010, có 26 doanh nghiệp lỗ/ lỗ thuần trong quý III. Một số doanh nghiệp như AVS, HPC có mức lỗ lũy kế (chỉ tiêu LNST chưa phân phối) cao.

AMV Qúy III/2010, AMV lỗ 410 triệu đồng sau thuế. Lũy kế 9 tháng đạt 56 triệu đồng 
AVS Quý 3 lỗ 25,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 6,8 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế từ các năm trước là 107,26 tỷ đồng.  
BAS Qúy III lỗ 2,37 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 7,5 tỷ đồng.
BCC Qúy 3 lỗ 39,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 48,5 tỷ đồng.
BVS Quý 3 lỗ 83,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 74,6 tỷ đồng.  
CTS Quý III/2010 lỗ 26,96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 lỗ 15,22 tỷ đồng.
HPC Quý 3 lỗ 42,95 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế (chỉ tiêu LNST chưa phân phối) đến 30/9 là xấp xỉ 143 tỷ đồng.  
HT1 Q3 lỗ 22,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 105,9 tỷ đồng LNTT.
KLS Quý III/2010 lỗ sau thuế 193 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 203,2 tỷ đồng LNST.
MHC Qúy III, Công ty mẹ lỗ thuần 1,325 tỷ đồng, đạt 508 triệu đồng LNST. Lũy kế 9 tháng MHC lỗ 61,84 tỷ đồng.
MTG Qúy III lỗ 1,81 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 1,1 tỷ đồng.
PHS LNTT quý III/2010 là -4,935 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ trước thuế 4,415 tỷ đồng.
PPC Nếu thực hiện trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá ngay thì PPC sẽ phải chịu khoản chi phí lên tới 655,6 tỷ đồng; dẫn đến LNTT 9 tháng đầu năm sẽ là lỗ gần 73 tỷ đồng.
QHD Qúy III lỗ 1,09 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 2,844 tỷ đồng LNST
SBS Công ty mẹ lỗ 49,3 tỷ đồng trong Q3. Lũy kế 9 tháng đạt 70 tỷ đồng LNST. 
SHC Công ty mẹ lỗ 2,08 tỷ đồng quý III/2010. Lũy kế 9 tháng lỗ 8,31 tỷ đồng. 
SME Quý 3 lỗ 1,19 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 15,6 tỷ đồng LNTT.
SVS Quý 3 lỗ 22,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay lỗ 14,2 tỷ đồng.
TAS Quý III, TAS lỗ trên 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt trên 5 tỷ đồng.
TRI Qúy III/2010 lỗ 4,68 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi 10,6 tỷ đồng. 
VDS Quý 3 lỗ 25,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2,5 tỷ đồng LNST.  
VKP Qúy III lỗ 7,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 23,82 tỷ đồng.
VNE Công ty mẹ lỗ thuần 18,63 tỷ đồng quý III, LNST đạt 3,53 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 19,45 tỷ đồng LNST.
VNI Lỗ 642 triệu đồng quý III/2010. Lũy kế 9 tháng đạt 525 triệu đồng LNST.  
VOS Lỗ thuần 47,11 tỷ đồng quý III, LNST đạt 43,25 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi 96,84 tỷ đồng.
VSG Quý 3/2010 lỗ 3,49 tỷ đồng. 9 tháng lỗ 24,44 tỷ đồng. 

T.Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên