TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

3 kiểm toán viên bị UBCK phạt 180 triệu đồng

3 kiểm toán viên bị UBCK phạt 180 triệu đồng

Lý do các kiểm toán viên này có sai phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên UBCK phạt hành chính đối với kiểm toán viên.

Ngày 4/1/2012, UBCK ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm toán viên Nguyễn Hồng Quang (Công ty TNHH BDO Việt Nam), Nguyễn Phương Lan Anh (Công ty kiểm toán Mỹ AA) và Nguyễn Thị Phấn (Công ty kiểm toán và Kế toán Hà Nội).

Theo đó, KTV Nguyễn Hồng Quang ký báo cáo kiểm toán năm 2009 của CTCP Kim Tín Hưng Yên đã không ghi ý kiến về các sai phạm của công ty này: nhầm lẫn, sai sót một số chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTCm chưa trình bày về các bên liên quan và giao dịch giữa các bên liên quan, chi phí sản xuất theo yếu tố trên Thuyết minh báo cáo tài chính.

KTV Nguyễn Phương Lan Anh lập báo cáo kiểm toán BCTC năm 2010 của CTCP Chứng khoán Nam An đã không ghi đầy đủ ý kiến về sai phạm của công ty này trong việc cho cổ đông nội bộ và người liên quan vay viền (khoản phải thu nội bộ chiếm 99% khoản phải thu), các khoản này cũng không được thông báo cho UBCK.

KTV Nguyễn Thị Phấn lập báo cáo kiểm toán BCTC năm 2010 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chiến Thắng đã không ghi ý kiến về các sai phạm của công ty này về việc cho các bên liên quan vay tiền và không thuyết minh các khoản phải thu khác chiếm tỷ trọng lớn. Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán các sai phạm này cũng không được báo cáo UBCK.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính mỗi KTV trên 60 triệu đồng đồng thời đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của kiểm toán viên theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên