TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

33 Doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 tính đến 24/10

33 Doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 tính đến 24/10

Trong đó, 4 doanh nghiệp thuộc ngành sách và thiết bị giáo dục, 4 doanh nghiệp ngành mía đường.

Tính đến 23/10/2010, có 33 doanh nghiệp niêm yết thông báo vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, đáng chú ý là NHS và NBP với mức lợi nhuận đạt được trong 9 tháng vượt trên 100% so với kế hoạch cả năm 2010. Hiện tại, cả 2 doanh nghiệp này đều chưa có thông báo về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận.

Những doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh cả năm
BHS Lũy kế 9 tháng, LNTT của BHS đạt 100 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 20 tỷ đồng, tương đương 25%.
BMP Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 223,2 tỷ đồng, vượt 31,3% kế hoạch cả năm 2010.
CMC Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2010 đạt 9,01 tỷ đồng. Tính đến hết quý II/2010 công ty đã vượt kế hoạch và tính đến hết quý III/2010, CMC vượt 12,63%.
CTB LNTT 9 tháng đạt 8,44 tỷ đồng, vượt 5,55% kế hoạch cả năm.
DAD Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, DAD đạt 11,61 tỷ đồng LNTT, vượt 109 triệu đồng so với kế hoạch năm 2010.
DPC Kết thúc 9 tháng năm 2010 Công tyđạt 5,835 tỷ đồng LNST, vượt 15,3% kế hoạch năm 2010. 
DPR  LNTT 9 tháng đạt 234 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2010.
DRC Lũy kế 9 tháng, DRC đạt 181,86 tỷ đồng LNTT, vượt 1,86 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm 2010.
EID 9 tháng đạt 28,71 tỷ đồng LNTT, vượt 4% kế hoạch cả năm 2010.
HGM LNTT 9 tháng đầu năm 2010 của HGM là 42,67 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2010 là 2,67 tỷ đồng.
HRC LNST Q3 và lũy kế 9 tháng lần lượt là 28,7 tỷ và 73,6 tỷ đồng. Như vậy LNST 9 tháng vượt 18 tỷ so với kế hoạch năm, tương ứng vượt 32%.
HTP 9 tháng đầu năm 2010, HTP đạt 2,266 tỷ đồng LNTT, vượt 41,63% kế hoạch cả năm 2010.
LAF LNST quý III/2010 của LAF đạt 19,01 tỷ đồng, chiếm gần ½ tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2010. Tổng LNTT và LNST 9 tháng/2010 của LAF là 53,74 tỷ đồng và 40,51 tỷ đồng vượt 33,05% kế hoạch cả năm.
LBE Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, LBE đạt 2,66 tỷ đồng LNTT, vượt 310 triệu đồng so với kế hoạch năm 2010.
LDP 9 tháng đạt 11,52 tỷ đồng LNST, vượt 2,4% kế hoạch cả năm 2010.
MCC 9 tháng đạt 10,7 tỷ đồng LNTT, vượt 42,67% kế hoạch cả năm 2010.
NBP Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2010 của NBP là 58,59 tỷ đồng, vượt 259,67% so với kế hoạch năm 2010.
NHS Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2010 của NHS là 79,4 tỷ đồng, vượt 133,53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
NNC Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, NNC đạt 72 tỷ đồng lợi nhuận tương đương hoàn thành vượt 23,42% so với kế hoạch 58,34 tỷ đồng LNST đã được ĐHCĐ thông qua. 
PGD Lợi nhuận sau thuế đạt 148,2 tỷ đồng 9 tháng, vượt 38,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 
POM 9 tháng đầu năm 2010, POM đạt 616 tỷ đồng LNST. Tính đến hết quý III, POM hoàn thành 100,7%.
SBT
SBC
LNST 9 tháng đạt hơn 262 tỷ đồng, vượt 2 tỷ đồng so với kế hoạch năm LNST 9 tháng đạt 42,57 tỷ đồng, vượt 7,27 tỷ đồng so với kế hoạch năm.
SDG 9 tháng 2010, Công ty đạt LNTT là 25,55 tỷ đồng đạt 159% kế hoạch năm. 
SEC Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, SEC đạt 55,08 tỷ đồng LNST, vượt 80 triệu đồng so với kế hoạch 55 tỷ đồng cả năm 2010.
TCT TCT đạt 35,67 tỷ đồng LNTT và 26,66 tỷ đồng LNST 9 tháng. So với kế hoạch 32,9 tỷ đồng LNTT, TCT vượt 8,42%.
TPC 9 tháng đạt 31,36 tỷ đồng LNTT, vượt 36,35% kế hoạch năm 2010.
TPP Lũy kế 9 tháng đạt 6,088 tỷ đồng LNTT, vượt kế hoạch năm 88 triệu đồng, tương đương 1,5%.
VBH 9 tháng đạt 3,48 tỷ đồng LNTT, vượt 8,72% kế hoạch năm 2010.
VIA 9 tháng đạt 2,41 tỷ đồng LNST, vượt 23% kế hoạch cả năm 2010.
VNM 9 tháng đạt 2.885 tỷ đồng LNST, vượt 8,2% kế hoạch năm 2010.
VRC Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 65,2 tỷ đồng LNST, vượt 8,7% kế hoạch cả năm.
XMC LNTT hợp nhất 9 tháng đạt 71,86 tỷ đồng, vượt 43,7% kế hoạch năm 2010.

T.Hương

Tổng hợp

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên