TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

9/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HSX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

9/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HSX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Đó là VCB, MSN, VNM, CTG, VIC, BVH, EIB, HAG, DPM, do không đáp ứng quy định thanh khoản. Theo quy định ở dự thảo, có tới hơn 60% số cổ phiếu không đáp ứng được yêu cầu.

Dự thảo mới nhất về giao dịch mua ký quỹ (margin) của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nới các tiêu chuẩn các cổ phiếu được phép margin theo dự thảo trước đó. Tuy nhiên, vẫn có tới hơn 60% số cổ phiếu không đáp ứng được yêu cầu.

Theo thống kê của Đầu tư chứng khoán dựa trên những quy định margin và kết quả lợi nhuận 6 tháng cho thấy chỉ tiêu thanh khoản có tác động lớn nhất đến danh sách các cổ phiếu ký quỹ. Chỉ có gần 52% số cổ phiếu đáp ứng đủ tiêu chí thanh khoản.

Kết hợp tác cả các tiêu chí, có 270 cổ phiếu trên 688 cổ phiếu niêm yết trên 2 sàn đáp ứng đủ điều kiện margin.

Tỷ lệ cổ phiếu đáp ứng một số yêu cầu margin chính

Tiêu chuẩn

HNX (387)

HSX (301)

Tổng (688)

%

Thanh khoản

229

128

357

51,89%

Ổn định giá

336

268

604

87,79%

LNST > 0

331

269

600

87,21%

Book value >10

354

271

625

90,84%

Tất cả

162

108

270

39,24%

Tỷ lệ cổ phiếu đáp ứng một số yêu cầu margin chính

Trong số 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HSX, duy nhất STB đáp ứng đầy đủ điều kiện. Các cổ phiếu khác như VCB, MSN, VNM, CTG, VIC, BVH, EIB, HAG, DPM, lại không đáp ứng quy định thanh khoản.

Trong số 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HNX, chỉ có 5 cổ phiếu là PVS, SHB, VCG, PVX và HBB đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Các cổ phiếu chủ chốt khác như ACB, SQC, PVI, NVB đều vướng chỉ tiêu thanh khoản. Riêng KLS do vượt quá 5 lần trung bình thanh khoản toàn sàn nên cũng không đáp ứng đủ các chỉ tiêu (thanh khoản quá cao cũng không được margin).
 
Theo thống kế của báo ĐTCK thì có 33 CTCK được thực hiện margin.

Theo dự thảo giao dịch ký quỹ các cổ phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau mới được giao dịch ký quỹ:

+ Niêm yết tối thiếu 6 tháng, không bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch, đưa vào diện cảnh báo, bị giám sát, hủy niêm yết.

+ Kết quả kinh doanh không có lỗ lũy kế, giá trị sổ sách lớn hơn mệnh giá.

+ Yêu cầu thanh khoản như giá trị trung bình của khối lượng giao dịch/khối lượng niêm yết trong 50 phiên phải nằm trong khoảng 0,2 đến 5 lần trung bình tỷ lệ của tất cả các chứng khoán niêm yết.

+ Giá cổ phiếu phải ổn định, giá trị bình quân của mức biến động giá trong 50 phiên không vượt quá trung bình của mức biến động giá cộng độ lệch chuẩn của các cổ phiếu niêm yết khác.


Theo Nguyễn Quang ĐTCK

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên