TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ACBS bất ngờ báo lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý 4/2013

ACBS bất ngờ báo lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý 4/2013

Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) bất ngờ báo lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý 4/2013 do doanh thu tự doanh giảm 95% cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) bất ngờ báo lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý 4/2013, tuy nhiên cả năm 2013 ACBS vẫn lãi hơn 90 tỷ đồng.

Doanh thu quý 4/2013 của ACBS đạt hơn 71 tỷ đồng, giảm 74% cùng kỳ năm trước do doanh thu tự doanh chỉ đạt 12,7 tỷ đồng, giảm 95% cùng kỳ 2012 (quý 4/2012 doanh thu tự doanh của ACBS đạt hơn 232 tỷ đồng). Ngoài doanh thu tự doanh giảm mạnh, các mảng môi giới, tư vấn, lưu ký chứng khoán và doanh thu khác đều tăng mạnh so với cùng kỳ 2012.

Chi phí hoạt động của ACBS trong quý 4/2013 đạt 182 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 18,5 tỷ đồng, đều giảm 40% so với cùng kỳ 2012, tuy nhiên chi phí này vượt quá doanh thu khiến ACBS báo lỗ gần 130 tỷ trong quý 4.


KQKD 2013 của ACBS (Download báo cáo)

Tính chung cả năm 2013, doanh thu của ACBS đạt hơn 460 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ năm trước do doanh thu môi giới giảm 19% và doanh thu tự doanh giảm 53% (năm 2012 doanh thu tự doanh của ACBS hơn 500 tỷ đồng trong khi năm 2013 chỉ đạt 236 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 của ACBS đạt gần 103 tỷ, LNST đạt hơn 90 tỷ, giảm 2% cùng kỳ năm trước.

Tiền và tương đương tiền của ACBS  tại thời điẻm 31/12/2013 giảm gần 1.340 tỷ đồng  so với đầu năm, còn lại 171 tỷ đồng, ACBS đã trả nợ dài hạn 1.000 tỷ trong năm 2013, nợ ngắn hạn cũng giảm từ 700 tỷ đầu năm xuống 500 tỷ cuối năm.

ACBS có khoản phải thu khác cuối kỳ hoăn 1.400 tỷ, gần gấp đôi số đầu năm.

Trong năm 2013, tự doanh ACBS đã bán ra hơn một nửa danh mục, số lượng chứng khoán thương mại cuối kỳ còn gần 22 triệu cổ phiếu trong khi số đầu năm ACBS nắm giữ hơn 50 triệu cổ phiếu. 

Trong năm 2013, ACBS đã bán sạch 18,4 triệu cổ phần tại ngân hàng Kiên Long, bán ra hơn 5,3 triệu cổ phiếu EIB, 9,6 triệu cổ phiếu Xi măng Hà Tiên và 3,2 triệu cổ phiếu Saigon Postel.

Giá vốn của khoản đầu tư vào Saigon Postel là 52.500 đồng/cp và nhiều khả năng khi bán Saigon Postel giai đoạn này tự doanh ACBS đã phải hạch toán lỗ không nhỏ.

Danh mục tự doanh ACBS tại 31/12/2013
Số cuối kỳ Số đầu năm Tăng giảm
HT1 13,030,640 10 13,030,630
EIB 4 5,306,654 -5,306,650
VCB 8,406,616 9,021,520 -614,904
CBXK thủy sản Minh Hải 44,000 44,000 0
Ngân hàng Việt Á 231,132 231,132 0
Thực phẩm Masan 0 2,070,433 -2,070,433
Trái phiếu chuyển đổi Techcombank 0 49,736 -49,736
TP Tập đoàn Mặt trời 200,000 0 200,000
Xi măng Bút Sơn 6,437,702 6,437,702 0
Đào tạo ngân hàng 0 107,643 -107,643
Hàng không Đông Dương 0 2,000,000 -2,000,000
Ngân hàng Kiên Long 0 18,400,154 -18,400,154
ASIAGF 2,000,000 2,000,000 0
Saigon Postel 0 3,236,536 -3,236,536
Đầu tư dài hạn khác 2,236,855 56,355 2,180,500

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên