TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ACBS: Năm 2012 thoái sạch vốn tại 6 ngân hàng, bán ròng 53 triệu cổ phiếu Eximbank

ACBS: Năm 2012 thoái sạch vốn tại 6 ngân hàng, bán ròng 53 triệu cổ phiếu Eximbank

ACBS đã thoái vốn toàn bộ tại ngân hàng Đông Á, Techcombank, Phương Đông, MBB, DaiABank, GiadinhBank. Quý 4/2012 ACBS lỗ 61 tỷ đồng, cả năm lãi 91,7 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán ACBS công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012. Theo đó, doanh thu quý 4/2012 của ACBS đạt gần 277 tỷ đồng, giảm 48% so với quý 4/2011 do hầu hết các mảng hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho ACB như tự doanh hay doanh thu khác bị giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu tự doanh quý này đạt hơn 232 tỷ, giảm 43% so với quý 4/2011, doanh thu khác đạt 29 tỷ, giảm 71% cùng kỳ 2011, doanh thu môi giới quý này đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 29% cùng kỳ 2011.

ACBS Quý này Cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu 276.81 529.25 -48% 687.09 730.21 -6%
Môi giới 13.87 19.61 -29% 105.95 58.54 81%
Tự doanh 232.46 406.78 -43% 500.53 531.06 -6%
Tư vấn 0.187 1.04 -82% 1.47 2.29 -36%
Lưu ký 1.07 0.487 120% 2.73 3.498 -22%
Khác 29.23 101.33 -71% 76.42 134.82 -43%
Chi phí hoạt động 307.26 44.16 596% 527.26 487.45 8%
LNTT -60.95 474.03 -113% 103.81 204.06 -49%
LNST -60.95 396.12 -115% 91.7 200.67 -54%

Lũy kế năm 2012, doanh thu của ACBS đạt 687 tỷ đồng, giảm 6% năm 2011. Trong đó, mặc dù quý 4 giảm sút song doanh thu môi giới cả năm 2012 của ACBS vẫn đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2011, doanh thu tự doanh đạt hơn 500 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 76 tỷ đồng, giảm 43% năm 2011.

Quý 4/2012, do ảnh hưởng bởi hoạt động tự doanh khiến chi phí hoạt động của ACBS lên tới hơn 300 tỷ, gấp 6 lần quý 4/2011, khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý 4/2012 của ACBS lỗ gần 61 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, chi phí hoạt động gần 530 tỷ, tăng 8% năm 2011. LNTT năm 2012 đạt 103,8 tỷ đồng, giảm 49%, LNST năm 2012 đạt 91,7 tỷ đồng,giảm 54% năm 2011.

Theo thuyết minh của ACBS, trong kỳ, tự doanh ACBS đã bán ròng gần 53 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng lên tới hơn 820 tỷ đồng. Nếu xét riêng về cổ phiếu ngân hàng, trong năm 2012 ACBS đã bán ròng gần 125 triệu cổ phiếu, trong đó bán mạnh nhất là Eximbank (57,8 triệu cổ phiếu), DaiABank (33,55 triệu cổ phiếu), Techcombank (11 triệu cp), VCB (5,6 triệu cp)…ACBS đã thoái vốn toàn bộ tại ngân hàng Đông Á, Techcombank, Phương Đông, MBB, DaiABank, GiadinhBank và chỉ giữ lại 9 triệu cổ phiếu tại VCB và 5 triệu cổ phiếu Eximbank.

Việc thoái 57 triệu cổ phiếu Eximbank của ACBS có lẽ nằm trong khoảng thời gian cuối tháng 11 đầu tháng 12/2012 khi các giao dịch hàng nghìn tỷ thỏa thuận EIB diễn ra. Đến cuối tháng 11/2012 ACBS mới thông báo đã bán 9,7 triệu cổ phiếu EIB, giảm số lượng nắm giữ EIB của ACBS và ACB xuống dưới 5%.

Ngoài ra ACBS còn bán 1,5 triệu cổ phiếu tại CTCP Thực phẩm Masan.

Danh mục nắm giữ của ACBS 2012 (CP)
2011
EIB 5,306,654 483,797
VCB 9,021,520 14,656,456
CTCP Sài gon Postel 3,236,536 3,236,536
CTCP Thực phẩm Masan 2,070,433 3,537,399
DongAbank 0 1,139,335
VietABank 231,132 14,880,730
Techcombank 0 11,017,855
Ngân hàng Phương Đông 0 4,724,925
MBB 0 48,000
Đầu tư dài hạn
Xi măng Bút Sơn 6,437,702 6,437,702
DaiA Bank 0 33,550,000
Gia Đinh Bank 0 437,365
Eximbank 0 57,822,054
Xi măng Hà Tiên 9,644,130 9,644,130
Ngân hàng Kiên Long 18,400,154 18,400,154
ACBGF 2,000,000 2,000,000

Việc thoái vốn hàng loạt tại các ngân hàng đã khiến bảng cân đối kế toán của ACBS biến động khá mạnh, tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt lên hơn 1.500 tỷ, gấp 3 lần đầu năm, khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 60% xuống 600 tỷ, nợ ngắn hạn tăng lên 2.187 tỷ đồng do chuyển từ nợ dài hạn thành nợ ngắn hạn.

Download báo cáo năm 2012 của ACBS

Phương Mai

phuongmai

ACBS

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên