TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

AVF vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

AVF vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Lý do: Chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 08/09/2014.

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;.

Căn cứ công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Ngày 08/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 854/TB-SGDHCM công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

STT

Mã CK

Tên công ty/Quỹ đầu tư

Lý do

1

AVF

Công ty cổ phần Việt An

Chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 08/09/2014


thanhhuong

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên