TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

AVS: 18/2 chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

AVS: 18/2 chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công liên quan đến xin rút nghiệp vụ kinh doanh; hủy niêm yết; thanh lý tài sản giải thể Công ty.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần CK Âu Việt (AVS)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/2/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện (dự kiến): 20/03/2013

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt – Lầu 3 tòa nhà Savimex, số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

+ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012

+ Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

+ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013

+ Tờ trình về việc chuyển trụ sở công ty hoặc đầu tư mua bất động sản làm trụ sở Công ty.

+ Tờ trình về việc xin rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, nghiệp vụ lưu ký, nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

+ Thông qua chủ trương hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hà Nội (HNX)

+ Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, giải thể công ty theo theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành

+ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công liên quan đến xin rút nghiệp vụ kinh doanh; hủy niêm yết; thanh lý tài sản giải thể Công ty.

+ Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên