TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bất ngờ có thêm 1 Công ty Quản lý quỹ chuyển nhượng trên 10% vốn

Bất ngờ có thêm 1 Công ty Quản lý quỹ chuyển nhượng trên 10% vốn

13 cổ đông đã chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn đang sở hữu ở CtyCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Chiến Thắng cho 3 cổ đông mới.

Ngày 27/9/2012, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của CtyCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Chiến Thắng với nội dung như sau:
Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng
Số cổ phần trước chuyển nhượng
Số cổ phần chuyển nhượng
Số cổ phần sau chuyển nhượng
Thanh Văn Lương
980.000 (35% VĐL)
980.000 (35% VĐL)
0 (0% VĐL)
Nguyễn Nam Trung
931.000 (33,25% VĐL)
931.000 (33,25% VĐL)
0 (0% VĐL)
Lê Đình Hiệp
180.000 (6,43% VĐL)
180.000 (6,43% VĐL)
0 (0% VĐL)
Nguyễn Hoài Sơn
168.000 (6% VĐL)
168.000 (6% VĐL)
0 (0% VĐL)
Nguyễn Đình Đại
142.000 (5,07% VĐL)
142.000 (5,07% VĐL)
0 (0% VĐL)
Nguyễn Duy Dương
140.000 (5% VĐL)
140.000 (5% VĐL)
0 (0% VĐL)
Nghiêm Minh Hoàng
56.000 (2% VĐL)
56.000 (2% VĐL)
0 (0% VĐL)
Trần Anh Dũng
14.000 (0,5% VĐL)
14.000 (0,5% VĐL)
0 (0% VĐL)
Lê Đức Quang
14.000 (0,5% VĐL)
14.000 (0,5% VĐL)
0 (0% VĐL)
Lương Tôn Phiệt
14.000 (0,5% VĐL)
14.000 (0,5% VĐL)
0 (0% VĐL)
Vũ Đắc Linh
14.000 (0,5% VĐL)
14.000 (0,5% VĐL)
0 (0% VĐL)
Dương Thùy Minh
7.000 (0,25% VĐL)
7.000 (0,25% VĐL)
0 (0% VĐL)
CtyCP Tư vấn Đầu tư XNK Xây dựng VN
140.000 (5% VĐL)
140.000 (5% VĐL)
0 (0% VĐL)
TỔNG SỐ
2.800.000 (100% VĐL)
2.800.000 (100% VĐL)
0 (0% VĐL)
Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng
Số cổ phần trước nhận chuyển nhượng
Số cổ phần nhận chuyển nhượng
Số cổ phần sau nhận chuyển nhượng
Đặng Thanh Thủy
0 (0% VĐL)
1.428.000 (51% VĐL)
1.428.000 (51% VĐL)
Albert Kwang-Chin Ting
0 (0% VĐL)
700.000 (25% VĐL)
700.000 (25% VĐL)
Kwang Hung Ting
0 (0% VĐL)
672.000 (24% VĐL)
672.000 (24% VĐL)
TỔNG SỐ
0 (0% VĐL)
2.800.000 (100% VĐL)
2.800.000 (100% VĐL)
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên