TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bất thường trước đại hội cổ đông CTCP đầu tư công trình Hà Nội

Bất thường trước đại hội cổ đông CTCP đầu tư công trình Hà Nội

TCty Đường sắt VN (cổ đông chiếm 39,42% vốn điều lệ) nhất quyết cho rằng mình phải được quyền đề cử 2 thành viên HĐQT, trong khi điều lệ chỉ quy định một.

Theo thông tin từ các cổ đông Cty CP đầu tư công trình Hà Nội, sau khi phải hoãn đại hội cổ đông Cty (vào tháng 5.2010) vì những điều bất thường, vướng mắc trong thủ tục tiến hành bầu HĐQT, thì trước thềm đại hội cổ đông lần này (dự kiến vào cuối tháng 10), những vướng mắc đó vẫn chưa được giải quyết.

TCty Đường sắt VN (cổ đông chỉ chiếm 39,42% vốn điều lệ trong Cty CP) vẫn nhất quyết cho rằng mình phải được quyền đề cử 2 thành viên HĐQT, trong khi điều lệ hiện hành của Cty CP đầu tư công trình Hà Nội lại quy định chỉ được 1.

Làm sai điều lệ Cty CP

Cty CP đầu tư công trình Hà Nội (trụ sở tại Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đi vào hoạt động vào năm 2005 với số vốn điều lệ 11,6 tỉ đồng, trong đó TCty Đường sắt VN là một cổ đông sáng lập nắm giữ 39,42% cổ phần, còn lại 60,58% cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông là pháp nhân và cá nhân ngoài nhà nước.

Ngày 19.5.2010, đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2010 của Cty đã được tiến hành, nhưng khi mới hoàn thành phần biểu quyết các chỉ tiêu SXKD, phân chia lợi nhuận thì phải hoãn lại vì những vướng mắc, tranh cãi trong thủ tục tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Thông - có số cổ phần sở hữu cá nhân là 22.178 và được TCty Đường sắt VN cử làm đại diện 60% (322.557) cổ phần của TCty này tại Cty CP - đã đề cử ông Nguyễn Văn Hiếu là ứng cử viên HĐQT mà không có chữ ký chấp thuận của chủ sở hữu (TCty Đường sắt VN) để thành nhóm đề cử theo điều lệ Cty CP.

Ngược lại, ông Nguyễn Văn Hiếu - có số cổ phần sở hữu cá nhân là 15.996 và được TCty Đường sắt VN cử làm đại diện 40% (210.212) cổ phần của TCty này tại Cty CP - đã đề cử ông Nguyễn Văn Thông vào HĐQT và phiếu đề cử cũng không có chữ ký của chủ sở hữu là TCty Đường sắt VN.

Cả 2 phiếu đề cử trên gây nên nhiều tranh cãi, bởi lẽ điều lệ Cty CP đầu tư công trình Hà Nội quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số CP phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có các quyền... đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soát... Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT và ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một người làm ứng cử viên HĐQT và ban kiểm soát”.

Cả 2 người đại diện của cổ đông TCty Đường sắt VN (chỉ chiếm 39,42% cổ phần trong Cty) đề cử cho nhau để cả 2 tham gia HĐQT là trái với điều lệ Cty CP. Thế nhưng, TCty Đường sắt VN khi trả lời lãnh đạo Cty CP đầu tư công trình Hà Nội thì vẫn cho rằng: Việc làm đó là phù hợp với Luật Doanh nghiệp!

Không chiếm cổ phần chi phối, vẫn muốn áp đặt

Việc làm trên của người đại diện phần vốn của TCty Đường sắt VN trong Cty CP đầu tư công trình Hà Nội là nguyên nhân khiến cho đại hội cổ đông đổ vỡ, phải hoãn lại.

Bởi nhiều cổ đông (chiếm đa số với 60,58% vốn điều lệ) cho rằng, TCty Đường sắt VN không chiếm cổ phần chi phối trong Cty CP, nhưng lại áp đặt ý muốn của mình lên toàn bộ cổ đông. Điều đó là không thể chấp nhận!

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp & cộng sự (Hà Nội) - khẳng định: “TCty Đường sắt VN chỉ được quyền đề cử 1 người để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát Cty CP đầu tư công trình Hà Nội.

Pháp luật hiện hành và điều lệ Cty CP đầu tư công trình Hà Nội quy định chỉ có các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông, ông Nguyễn Văn Thông đại diện cho 322.557 CP của TCty Đường sắt VN và ông Nguyễn Văn Hiếu đại diện cho 210.212 CP của TCty không có tư cách cổ đông độc lập với số cổ phần này để kết hợp với chính cá nhân mình thành lập nhóm cổ đông theo quy định”.

Còn trong công văn số 94/CV - ĐKKD 01 gửi Cty CP đầu tư công trình Hà Nội, Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 (Sở KHĐT Hà Nội) cũng khẳng định: “Khoản 3 điều 17 Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do đại hội quyết định và tỉ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, nếu điều lệ Cty không quy định khác hoặc đại hội đồng cổ đông không quyết định khác...

Theo nội dung điều lệ (đang có hiệu lực) Cty gửi kèm văn bản nói trên, tại khoản 3, điều 18 điều lệ Cty quy định việc đề cử người vào HĐQT, BKS được thực hiện như sau: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một người làm ứng cử viên HĐQT và BKS... Như vậy, việc đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo điều lệ Cty là phù hợp với các quy định của pháp luật...”.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của NLĐ và cổ đông trong Cty, lãnh đạo Cty CP đầu tư công trình Hà Nội và các cổ đông có trách nhiệm liên quan cần tuân thủ đúng các quy định của điều lệ Cty CP, Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức đại hội cổ đông.

Theo Huỳnh Quang
Báo Lao động


phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên