TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bổ sung MDG, MSN, VNE, VRC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Bổ sung MDG, MSN, VNE, VRC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

VNE, VRC, MSN bị loại khỏi danh sách được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên là số âm. MDG bị loại do vấn đề CBTT.

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;.

Căn cứ công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Ngày 03/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 844/TB-SGDHCM công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

STT

Mã CK

Tên công ty/Quỹ đầu tư

Lý do

1

VNE

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 6 tháng đầu năm 2014 là số âm.

2

VRC

CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 6 tháng đầu năm 2014 là số âm.

3

MDG

CTCP Miền Đông

Công ty chưa thực hiện công bố thông tin quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố BCTC soát xét bán niên năm 2014

4

MSN

CTCP  Tập đoàn Ma San

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 6 tháng đầu năm 2014 là số âm.

thanhhuong

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên