TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bộ Tài chính ban hành văn bản hợp nhất hai Thông tư về Chỉ tiêu an toàn tài chính

Bộ Tài chính ban hành văn bản hợp nhất hai Thông tư về Chỉ tiêu an toàn tài chính

Nội dung tại Văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 Thông tư 226 và 165 trước đó.

Ngày 23/10/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Văn bản trên được hợp nhất từ 02 Thông tư:

Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2011;

Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2012.

Nội dung tại Văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 Thông tư nêu trên.

Cụ thể, theo nội dung văn bản này, tổ chức kinh doanh chứng khoán (TCKDCK) phải báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ hàng tháng và báo cáo soát xét, kiểm toán tại thời điểm tháng 6 vào tháng 12. Nếu tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, TCKDCK phải báo cáo 2 lần/tháng, dưới 150% phải báo cáo 1 tuần 1 lần, dưới 120% phải báo cáo hàng ngày .

UBCK đặt TCKDCK vào diện kiểm soát nếu tỷ lệ vốn khả dụng từ 120%-150% trong 3 tháng liên tục hoặc 120%-150% đã được soát xét hoặc kiểm toán, thời hạn kiểm soát không quá 12 tháng. Các DN này phải lên phương án khắc phục trong 2 năm bao gồm việc bán tài sản rủi ro, hạn chế mua cổ phiếu quỹ, thu hồi nợ, cắt giảm chi phí, rút bớt nghiệp vụ, dừng việc trả cổ tức và tăng vốn…

TCKDCK vào diện kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ an toàn vốn khả dụng dưới 120%, hoặc không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong 12 tháng, hoặc không báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ liên tiếp, không báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán…

Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 4 tháng. Sau thời hạn này nếu TCKDCK không khắc phục được và có lỗ gộp đạt 50% vốn điều lệ trở lên sẽ bị đình chỉ hoạt động; nếu lỗ gộp dưới 50% bị tạm dừng hoạt động.

Toàn văn bản

phuongmai

SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên