TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bốn biện pháp tăng cường hoạt động các tổ chức trung gian trên TTCK

Bốn biện pháp tăng cường hoạt động các tổ chức trung gian trên TTCK

Để đảm bảo sự ổn định, an toàn của TTCK đặc biệt là đối với hoạt động của các tổ chức trung gian, UBCKNN đã đưa ra những biện pháp cụ thể với từng đối tượng.

Ngày 13/10/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn gửi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các ngân hàng lưu ký về việc tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán.
 
Theo đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát thực hiện một số biện pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Thứ hai, củng cố bộ phận kiểm soát nội bộ, đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện đúng chức năng được giao, kiểm soát và duy trì nguyên tắc hoạt động kinh doanh chứng khoán trong công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ ba, rà soát lại toàn bộ hoạt động trong công ty và các khoản đầu tư, đảm bảo duy trì yêu cầu về vốn khả dụng, tuân thủ các quy định về an toàn tài chính;

Thứ tư, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước những vấn đề bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Riêng với các công ty chứng khoán Uỷ ban yêu cầu các công ty cần hạn chế triển khai nghiệp vụ repo và các nghiệp vụ mới.
 
Vũ Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên