TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Buộc phải đưa CP giao dịch trên TTCK sau khi chào bán ra công chúng

Buộc phải đưa CP giao dịch trên TTCK sau khi chào bán ra công chúng

Kể từ 1/7, các hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCK phải có kèm cam kết đưa cổ phiếu giao dịch trên TTCK trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

UBCKNN thông báo về “Quy định đối với hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng”.

Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 quy định một trong những điều kiện để cháo bán cổ phiếu ra công chúng là: Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung nói trên đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Áp dụng quy định nói trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đến các tổ chức tư vấn, các tổ chức phát hành nội dung sau:

Đối với các hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCKNN từ ngày 1/7/2011 trở đi, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng ngoài việc tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Thông tư 17/2007/TT-BTC và Thông tư 112/2008/TT-BTC, còn phải bao gồm Quyết định của Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

 

 Quốc Thắng
Theo UBCK

 

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên