TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVSC lên tiếng việc giao dịch cổ phiếu TH1

BVSC lên tiếng việc giao dịch cổ phiếu TH1

Để thực hiện mục tiêu giao dịch, BVSC đã công bố thông tin bán cổ phiếu TH1 tổng cộng 6 lần.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa lên tiếng về bài báo Giao dịch cổ phiếu CTCP XNK Tổng hợp 1 có nhiều “chuyện lạ”?. Theo nội dung phản hồi của BVSC, bài báo đã phản ánh chưa đầy đủ tình hình thực tế và bản chất sự việc, gây ảnh hưởng tới uy tín của BVSC. BVSC cung cấp thông tin chính thức với tư cách là người trong cuộc để rộng đường dư luận.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là Công ty có chức năng tự doanh mua bán kinh doanh cổ phiếu trên thị trường theo các quy định của Pháp luật. Việc mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2011 và 2012 cũng đã được thực hiện theo định hướng chiến lược chung của BVSC do Đại hội đồng cổ đông của BVSC thông qua nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính theo đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán mà Bộ Tài chính đã phê duyệt. Sau 2 năm (2010, 2011) bị lỗ do sự suy giảm của thị trường chứng khoán và danh mục đầu tư của BVSC chiếm tỷ trọng cổ phiếu khá cao, năm 2011 và 2012 BVSC thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư, không thực hiện đầu tư mới, giảm tỷ trọng đầu tư cổ phiếu nên kết quả kinh doanh đã có lãi hơn 77 tỷ đồng trong năm 2012.

Cổ phiếu TH1 là cổ phiếu có tính thanh khoản kém trên thị trường, cụ thể trong quý 3 năm 2012 khối lượng giao dịch bình quân TH1 chỉ đạt khoảng 11.000 cổ phiếu (CP)/phiên, quý 4 năm 2012 đạt khoảng 6.000 CP/phiên giao dịch và kể từ tháng tháng 01/2013 trở lại đây chỉ đạt khoảng 3.000 CP/phiên. Trong 62 phiên giao dịch từ đầu năm 2013 đến nay có đến 10 phiên không có cổ phiếu TH1 nào được giao dịch trên thị trường. Bên cạnh đó, theo kết quả kinh doanh năm 2012 của TH1 thì EPS đạt khoảng gần 900 đồng/cổ phần, bằng khoảng 52% so với năm 2011 và mức cổ tức dự báo có thể được chia cho cổ đông chỉ ở khoảng 10%. Cổ phiếu TH1 cũng biến động theo diễn biến của thị trường, giá cổ phiếu TH1 cũng đã có thời điểm được giao dịch ở mức thấp nhất là 16.900 đồng/CP vào ngày 4/10/2011

Trong năm 2011 và năm 2012, để thực hiện mục tiêu giao dịch, BVSC đã công bố thông tin bán cổ phiếu TH1 tổng cộng 6 lần. Tất cả các công văn công bố thông tin này đều được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (TH1) và được công bố rộng rãi; hiện nay vẫn được lưu trên các website của Sở Giao dịch Chứng khóan Hà Nội và một số website chuyên thông tin về tài chính – chứng khoán. Tuy nhiên, trong suốt thời gian công bố thông tin nói trên BVSC đã không nhận được chào mua chính thức nào từ nhà đầu tư nên đã không thực hiện được giao dịch với mức giá theo dự kiến.

Ngày 11/1/2013, BVSC tiếp tục thực hiện công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu TH1 sau đó BVSC đã thực hiện ký hợp đồng với đối tác sau khi đã đạt được thỏa thuận về mức giá giao dịch. Tại ngày ký kết hợp đồng, giá giao dịch bình quân trên thị trường ở mức giá 26.500 đồng/cổ phần và BVSC đã bán với mức giá 28.000 đồng/cổ phần.

Sau khi BVSC ký hợp đồng giao dịch cổ phiếu TH1, đến ngày 23/1/2013 Công ty TH1 có văn bản về việc muốn mua số cổ phần TH1 thuộc sở hữu của BVSC. Thể hiện thiện chí của mình, BVSC đã cho tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng đã ký và cũng đã nhiều lần điện thoại, có văn bản gửi đến TH1 (cụ thể công văn ngày 29&31/1/2013) đề nghị hai bên gặp để thống nhất các phương án giải quyết. Tuy nhiên TH1 đã không bố trí lịch làm việc với BVSC cũng như không đưa ra cam kết cụ thể nào. Do không nhận được bất kỳ cam kết cụ thể nào từ phía TH1 theo như yêu cầu về thời gian mà BVSC đưa ra nên BVSC đã thực hiện giao dịch vào cuối phiên giao dịch ngày 5/2/2013 để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của BVSC với đối tác.

Sau khi đã thực hiện giao dịch, qua các buổi làm việc với TH1 sau ngày 22/2/2013, BVSC nhận được đề xuất của TH1 đề nghị mua cổ phiếu quỹ cho công ty và mua cho cán bộ công nhân viên. (Chúng tôi cũng được biết trong tháng 7/2012, Công ty TH1 cũng đã thực hiện bán cổ phiếu quỹ của mình trên thị trường với giá giao dịch khoảng 24.000 đ/CP trên thị trường) Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành (Điểm c Khoản 2 Điều 38 Mục 2 Chương III Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán) thì TH1 với tư cách là tổ chức phát hành không được phép mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông lớn (là BVSC) nên BVSC đã có văn bản đề nghị TH1 cung cấp thông tin cụ thể về đối tượng mua. Ngày 4/3/2013, TH1 đã gửi thông báo xác định đối tượng mua cổ phiếu từ BVSC để làm cổ phiếu quỹ và cho 2 cá nhân, là đại diện cho cán bộ công nhân viên. Do giao dịch bán cổ phiếu của BVSC (thực hiện ngày 5/2/2013) đã được thực hiện thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu cho người mua vào ngày 1/3/2013 theo thông báo cùng ngày của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam nên việc định đoạt cổ phiếu đã bán thuộc quyền của người đã mua cổ phiếu TH1 từ BVSC, vì vậy với đề nghị được gửi đến sau thời gian mà giao dịch đã được hoàn tất, BVSC chỉ có thể thực hiện vai trò trung gian liên hệ với Nhà đầu tư đã mua để có thể giúp phía TH1 thực hiện mong muốn của mình.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có nghiệp vụ tự doanh mua bán cổ phiếu theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc mua cổ phiếu TH1 trước đây BVSC thực hiện thông qua thị trường thứ cấp và không có bất kỳ sự ràng buộc nào trong Điều lệ của TH1 cũng như các văn bản pháp luật khác về việc chuyển nhượng số cổ phiếu này. Trong quá trình trao đổi, báo cáo với lãnh đạo cấp trên về việc giao dịch cổ phiếu này, BVSC cũng đã báo cáo rõ việc tuân thủ các quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán cũng như việc thực hiện theo hợp đồng mua bán đã ký kết theo đúng qui định của Pháp luật. BVSC cũng sẵn sàng thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước khi có văn bản chỉ đạo cụ thể.

Cho đến thời điểm hiện nay, BVSC mới chỉ nhận được văn bản số 829/BCT-KH của Bộ Công thương ngày 23/1/2013. Bộ Công thương cũng đã khẳng định quyền quyết định bán cổ phiếu TH1 do BVSC nắm giữ là thuộc về BVSC và nên có sự bàn bạc, trao đổi giữa các bên. Như đã trình bày ở trên, mặc dù BVSC có trao đổi trực tiếp và đã gửi văn bản đề nghị TH1 làm việc nhưng BVSC không nhận được ý kiến nào của TH1 trong thời gian quyền quyết định số cổ phiếu này còn thuộc về phía BVSC.

thanhhuong

BVSC

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên