TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Các quỹ thuộc VFM gia tăng tỷ lệ tiền mặt trong tháng 11

Các quỹ thuộc VFM gia tăng tỷ lệ tiền mặt trong tháng 11

Trong tháng 11, tỷ trọng tiền mặt từ 7,2% lên 8,3% đối với VF1; tiền mặt và tài sản khác tăng từ 2,4% lên 6,2% với VF4; và tăng từ 41,0% lên 50,6% NAV đối với VFA

Trong tháng 11/2010, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự biến động mạnh khi VN-Index và HNX-Index có lúc đã chạm đáy của mình trong năm 2010 (420 điểm đối với VN-Index và 96,7 điểm đối với HNX-Index) và hồi phục mạnh mẽ lên mức 451,3 điểm (VN-Index) và 108,4 điểm (HNX-Index). Kết quả là VN-Index giảm nhẹ 0,2% và HNX-Index giảm 3,9%.

VF1: Thanh hoán làm tăng tỷ trọng tiền mặt từ 7,2% lên 8,3%

Trong tháng 11, Quỹ đầu tư VF1 thực hiện một số điều chỉnh trong cơ cấu tài sản của Quỹ: (1) Giảm tỷ trọng cổ phiếu chưa niêm yết 18,2% NAV xuống 16,2%; (2) tăng nhẹ tỷ trọng cổ phiếu niêm yết từ 69,3% NAV lên 69,9% NAV.

Thanh hoán trong tháng 11 làm tăng tỷ trọng tiền mặt trong danh mục từ 7,2% lên 8,3%.Cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề đến tháng 11/2010 ít có sự thay đổi so với tháng trước khi 2 ngành Hạ tầng & Bất động sản và Vật liệu, khai khoáng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư.

Giải ngân ròng trong tháng 11/2010 tập trung vào 3 ngành: Bất động sản, Vật liệu Khai khoáng và Vận tải trong khi thanh hoán ròng tập trung vào ngành Thực phẩm – Nước giải khát.Đến thời điểm 30/11/2010, tỷ trọng 4 ngành chính: Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm – NGK và Vật liệu Khai Khoáng chiếm 70,2% NAV trong danh mục.

VF4: Thanh hoán ròng giảm tỷ trọng cổ phiếu niêm yết từ 94,7% xuống 90,7%

Trong tháng 11/2010, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết giảm từ 94,7% (31/10/2010) xuống 90,7% (30/11/2010), chủ yếu do thanh hoán ròng vào một số cổ phiếu niêm yết. Tỷ lệ tiền mặt và tài sản khác do đó cũng tăng từ 2,4% (31/10/2010) lên 6,2% (30/11/2010).

Trong tháng 11/2010, cơ cấu danh mục theo ngành không có nhiều thay đổi với ba ngành Vật Liệu-Khai Khoáng, Cơ Sở Hạ Tầng-Bất Động Sản và Hàng Hóa Công Nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư. Tỷ trọng ngành Cơ Sở Hạ Tầng-Bất Động Sản giảm 2,1% so với tháng 10/2010 do thanh hoán một số cổ phiếu thuộc ngành này.

Tính đến thời điểm 30/11/2010 Quỹ đầu tư VF4 đang sở hữu tổng cộng 34 khoản đầu tư vào cổ phiếu trong 11 nhóm ngành (không thay đổi so với tháng 10/2010), trong đó 3 nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (60% NAV và 63,8% tổng giá trị các khoản đầu tư) bao gồm: Vật liệu & Khai khoáng (26,7%), Cơ sở hạ tầng & Bất động sản (21,4%), Hàng Hóa Công Nghiệp (11,9%).

VFA: Tỷ trọng của tiền mặt tăng từ 41,0% lên 50,6% NAV

Đầu tháng 11/2010, Quỹ đầu tư VFA thực hiện thanh hoán theo chiến lược 2 và 3 - chiến lược đầu tư theo xu hướng ngắn hạn. Tỷ trọng khoản đầu tư theo chiến lược 5 - chiến lược đầu tư dựa theo biến động của các cổ phiếu tiềm năng - giảm nhẹ chủ yếu do biến động về giá của các cổ phiếu trong chiến lược này.

Do mặt bằng lãi suất tăng cao và tình hình vĩ mô vẫn chưa được ổn định nên Quỹ đầu tư VFA giảm tỷ trọng của các khoản đầu tư theo chiến lược 1 - chiến lược đầu tư theo xu hướng trung hạn. Vì thế, tỷ trọng của tiền mặt tăng từ 41,0% lên 50,6% NAV.

T. Sam
Theo VFM

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên