TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chỉ thị 08: Thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK

Chỉ thị 08: Thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát; hỗ trợ TTCK phát triển bền vững

Chiều ngày 02/03/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị chỉ đạo các Bộ, ngành, các thành viên thị trường triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động và tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán (TTCK).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm hoàn thiện thể chế, cấu trúc lại TTCK, nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường cả về chiều rộng và chiều sâu, để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, đảm bảo giám sát chặt chẽ luồng vốn, xây dựng và thực hiện các biện pháp xử lý tình huống bất thường của luồng vốn, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

Thực hiện Đề án tái cấu trúc TTCK, xử lý kịp thời CTCK yếu kém

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc TTCK sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để phát triển hệ thống các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Bộ Tài chính: Từng bước triển khai việc thành lập, hoạt động công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở theo quy định của pháp luật; chỉ đạo thực hiện kiểm soát việc tham gia đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư có tổ chức, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thường xuyên việc tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, trong đó cần có biện pháp xử lý kịp thời các công ty chứng khoán yếu kém trên cơ sở đảm bảo an toàn hệ thống tài chính ngân hàng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh, chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp niêm yết

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện nâng tiêu chuẩn niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định; đánh giá hiệu quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, tình hình thực hiện quản trị công ty và công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết.

Đồng thời, chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện tái cấu trúc thị trường trái phiếu, tái cấu trúc danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng hoán đổi các loại trái phiếu đang lưu hành nhằm giảm số loại trái phiếu và tăng số lượng trái phiếu; phát triển một số sản phẩm mới của thị trường chứng khoán trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo hiệu quả và khả năng quản lý, giám sát.

Xây dựng Đề án thanh toán tiền giao dịch TPCP qua NHNN

Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường, các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, xây dựng cơ chế gắn kết giữa các nhà kinh doanh trái phiếu sơ cấp và thứ cấp; thực hiện việc đánh giá lại hệ thống giao dịch TPCP chuyên biệt, đề xuất và thực thi giải pháp hoàn thiện thị trường giao dịch trái phiếu trong quý II/2012.

Đồng thời, xây dựng đề án thanh toán tiền giao dịch TPCP (ngắn hạn và dài hạn) qua NHNN, thực hiện trong năm 2012. Nghiên cứu xây dựng đề án quản lý tập trung tài khoản tiền giao dịch chứng khoán và tài khoản chứng khoán của người đầu tư để giám sát hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, tổ chức phát hành TPCP, TP được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

NHNN hỗ trợ TTCK phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát và diễn biến kinh tế vĩ mô theo hướng tích cực; hỗ trợ TTCK phát triển bền vững.

Chỉ thị 08


Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên