TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chiến lược phát triển TTCK: Đến năm 2020 tổng giá trị vốn hóa thị trường CP đạt khoảng 70%GDP

Chiến lược phát triển TTCK: Đến năm 2020 tổng giá trị vốn hóa thị trường CP đạt khoảng 70%GDP

Hoàn thiện khung pháp lý trong đó sẽ sửa đổi Luật Chứng khoán hiện hành; Tái cấu trúc mô hình tổ chức TTCK theo hướng cả nước có 01 Sở giao dịch CK, từng bước cổ phần hóa Sở giao dịch CK.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”. Theo đó

Quan điểm phát triển chính: Xây dựng và phát triển TTCK phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH, hình thành một hệ thống TTCK đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính; Phát triển, mở rộng TTCK có tổ chức, thu hẹp thị trường tự do; Phát triển TTCK gắn kết với việc cải cách, sắp xếp khu vực DNNN.

Mục tiêu: Phát triểnTTCK ổn định, vững chắc; tăng quy mô và chất lương; đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi; chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế.

Phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường CP vào năm 2020 đạt khoảng 70%GDP; đựa thị trường TP trở thành kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế.

Tái cấu trúc mô hình tổ chức TTCK theo hướng cả nước có 01 Sở giao dịch CK, từng bước cổ phần hóa Sở giao dịch CK.

Giải pháp thực hiện mục tiêu

Hoàn thiện khung pháp lý trong đó sửa đổi và thay Luật Chứng khoán hiện hành vào năm 2015;

Tăng cung hàng hóa cho thị trường:

- Áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về công bố thông tin và quản trị công ty, xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nhỏ;

- Chuẩn hóa các quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng theo thông lệ quốc tế; Cải tiến phương thức định giá và chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp NN cổ phần hóa gắn với niêm yết TTCK;

- Hoàn thiện và phát triển thị trường TPCP, TP Chính quyền địa phương, TP công ty trên cơ sở gắn kết giữa thị trường chào bán sơ cấp với thị trường giao dịch thứ cấp; từng bước xây dựng đường cong lợi suất chuẩn cho thị trường TP;

- Phát triển thị trường TP công ty; xây dựng và phát triển TTCK phái sinh được chuẩn hóa theo hướng phát triển với các công cụ từ đơn giản đến phức tạp; về dài hạn cần thống nhất hoạt động thị trường phái sinh cố công cụ gốc là chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ.

Phát triển và đa dạng hóa các loai hình nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cầu đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững.

Phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường, phát triển các Hiệp hội, tổ chức phụ trợ TTCK. Nó bao gồm: CTCK, Công ty quản lý quỹ, vai trò của các Hiệp hội;

Tái cấu trúc tổ chức thị trường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và giao dịch trên TTCK;

Tăng cường hợp tác quốc tế, công tác đào tạo, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền.

Bên cạnh đó, xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động của khu vực tài chính và phát huy hiệu quả quản lý nhà nước trên thị trường tài chính.

Toàn văn quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011 - 2020Q. Nguyễn

Theo Chính Phủ Portal

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên