TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chuẩn bị có khung pháp lý mới cho giao dịch mua chứng khoán ký quỹ

Chuẩn bị có khung pháp lý mới cho giao dịch mua chứng khoán ký quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) công bố và lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch mua chứng khoán ký quỹ.

Dự thảo thông tư đã định nghĩ Giao dịch mua chứng khoán ký quỹ là việc khách hàng vay một phần tiền theo tỷ lệ nhất định của công ty chứng khoán để thực hiện mua chứng khoán, đồng thời thế chấp chứng khoán đã mua tại công ty chứng khoán.
 
Dự thảo đã nêu rõ: căn cứ tình hình thị trường, điều kiện của công ty và mức độ tín nhiệm của từng khách hàng, công ty chứng khoán có thể quyết định tỷ lệ ký quỹ đối với từng khách hàng, nhưng không thấp hơn 50% giá trị chứng khoán tại thời điểm mua chứng khoán. Ủy ban chứng khoán nhà nước có thể thay đổi tỷ lệ này tùy theo tình hình của thị trường.

UBCK có thể thay đổi tỷ lệ này tùy theo tình hình của thị trường. CTCK không được cho khách hàng vay để mua quá 5% tổng số cổ phiếu lưu hành của một tổ chức niêm yết; tổng mức cho vay giao dịch mua ký quỹ của CTCK đối với một khách hàng không được vượt quá 1% vốn chủ sở hữu của CTCK; tổng dư nợ cho vay giao dịch mua ký quỹ của một CTCK không được vượt quá 100% vốn chủ sở hữu của công ty.

Hạn mức cho vay giao dịch mua chứng khoán ký quỹ: Công ty chứng khoán không được cho khách hàng vay để mua quá 5% tổng số cổ phiếu lưu hành cùng loại của một tổ chức niêm yết; Tổng mức cho vay giao dịch mua ký quỹ của công ty chứng khoán đối với một khách hàng không được vượt quá 1% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán; Tổng dư nợ cho vay giao dịch mua ký quỹ đối với một loại chứng khoán không được vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của công ty; Tổng dư nợ cho vay giao dịch mua ký quỹ của một công ty chứng khoán không được vượt quá 100% vốn chủ sở hữu của công ty;

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ phải đáp ứng các điều kiện:
  • Cổ phiếu niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hồ chí Minh và Hà Nội, có thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên. Đối với cổ phiếu được chuyển sàn niêm yết, thời gian niêm yết sẽ là tổng thời gian niêm yết ở hai sàn (Sở giao dịch) ;
  • Là cổ phiếu có giá trị sổ sách lớn hơn mệnh giá tính theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất của các công ty niêm yết;
  • Là cổ phiếu công ty niêm yết có thời gian thành lập và hoạt động tối thiểu 5 năm; có vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ; không có lỗ trong năm hoạt động liền trước; có tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm tối thiểu là 3%; 
  • Cổ phiếu không thuộc diện bị kiểm soát hoặc dừng giao dịch:
Cổ phiếu của các công ty niêm yết hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức pháp lý, sẽ được xét lại theo các điều kiện trên.
 
Thời hạn cho vay giao dịch mua ký quỹ do công ty chứng khoán và khách hàng thỏa thuận nhưng không được quá sáu (06) tháng; Tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của khách hàng, công ty chứng khoán có thể tiếp tục gia hạn cho vay, nhưng không quá một kỳ sáu tháng tiếp theo.
 
Lãi suất cho vay giao dịch mua ký quỹ được xác định trên cơ sở thỏa thuận ghi trong hợp đồng giữa công ty chứng khoán và khách hàng, nhưng không vượt quá 1,5 lần lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố gần nhất tính đến thời điểm thỏa thuận.
 
Về tỷ lệ thế chấp đối với mỗi khách hàng do công ty chứng khoán quyết định nhưng không được thấp hơn 200% tại thời điểm mua chứng khoán.
 
Khi tỷ lệ tài sản thế chấp của khách hàng giảm xuống dưới mức 150%, công ty chứng khoán sẽ ngay lập tức yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản thế chấp bằng tiền hoặc chứng khoán cùng loại trong vòng 2 ngày làm việc. Giá trị tài sản bổ sung phải đảm bảo sao cho tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu phải bằng 200%.
 
Để sử dụng dịch vụ này, NĐT phải mở tài khoản giao dịch ký quỹ, tách biệt với tài khoản giao dịch bình thường.
 
V.Minh
Theo UBCK

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên