TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán FLCS, Đà Nẵng, Morgan Standley báo lãi qúy 1/2013

Chứng khoán FLCS, Đà Nẵng, Morgan Standley báo lãi qúy 1/2013

Đặc điểm chung của FLCS và MSG là doanh thu chủ yếu từ doanh thu khác, hoạt động tự doanh chỉ mang lại vài triệu đồng, trong khi doanh thu môi giới không đáng kể.

CTCP Chứng khoán FLCS: Lãi 102 triệu đồng nhờ thu nhập khác

CTCP chứng khoán FLCS đạt doanh thu 6,4 tỷ đồng trong quý 1/2013, tăng mạnh so với cùng kỳ 2012 nhờ doanh thu khác đạt 6,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 260 triệu đồng.

Doanh thu môi giới quý 1/2013 của FLCS đạt 65 triệu đồng, giảm 94% cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh không đáng kể.

Chi phí hoạt động của FLCS quý này lên tới 3,84 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ năm trước, chi phí quản lý cũng tăng 14%. Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh của công ty bị lỗ 61 triệu đồng trong quý 1/2013, nhưng nhờ có lợi nhuận khác 163 triệu đồng nên LNTT và LNST quý 1/2013 của FLCS lãi 102 triệu đồng.

FLCS Q1/2013 Q1/2012
Doanh thu 6.368 1.320 382%
Môi giới 0.065 1.045 -94%
Tự doanh 0.000 0.000 n/a
Lưu ký 0.093 0.019 389%
Khác 6.210 0.252 2364%
Chi phí hoạt động 3.840 0.260 1377%
Chi phí quản lý 2.590 2.270 14%
Thu nhập khác 0.163 0.000 n/a
LNTT 0.102 -1.210 -108%
LNST 0.102 -1.211 -108%

CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt: lãi 3,3 tỷ đồng

Doanh thu quý 1/2013 của MSG đạt 9,27 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ 2012, trong đó 99% doanh thu đến từ doanh thu hác, doanh thu môi giới và tự doanh chỉ đạt 4 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Chi phí hoạt động qý này của MSG đạt 340 triệu đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2012, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 10% cùng kỳ 2012.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2013 của công ty đạt 4,31 tỷ đồng, LNST đạt 3,3 tỷ đồng, giảm 35% cùng kỳ 2011.

Morgan Stanley Q1/2013 Q1/2012
Doanh thu 9.27 11.72 -21%
Môi giới 0.00 0.01 -71%
Tự doanh 0.00 0.00 n/a
Khác 9.26 11.70 -21%
Chi phí hoạt động 0.34 0.08 347%
Chi phí quản lý 4.62 5.12 -10%
LNTT 4.31 6.53 -34%
LNST 3.30 5.07 -35%

CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC): Lãi 717 triệu đồng

Doanh thu quý 1/2013 của DNSC đạt 1,69 tỷ đồng, tăng 94% cùng kỳ 2012 trong đó doanh thu khác đạt 886 triệu đồng, doanh thu tự doanh đạt 123 triệu đồng, gấp 3 cùng kỳ 2012.

Chi phí hoạt động và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm lần lượt 24% và 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, LNTT và LNST quý 1/2013 của DNSC lãi 717 triệu đồng trong khi quý 1/2012 công ty lỗ hơn 840 triệu đồng.

DNSC kể từ sau khi được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt đã hoạt động có lãi trở lại.

DNSC Q1/2013 Q1/2012
Doanh thu 1.690 0.873 94%
Môi giới 0.661 0.564 17%
Tự doanh 0.125 0.041 205%
Khác 0.886 0.268 231%
Chi phí hoạt động 0.725 0.950 -24%
Chi phí quản lý 0.302 0.584 -48%
LNTT 0.717 -0.693 -203%
LNST 0.717 -0.843 -185%

Báo cáo quý 1/2013 của FLCS
Báo cáo quý 1/2013 của Morgan Stanley
Báo cáo quý 1/2013 của DNSC

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên