TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán Hòa Bình, Việt Thành, VSM lãi chưa đầy 60 triệu đồng trong quý 1/2013

Chứng khoán Hòa Bình, Việt Thành, VSM lãi chưa đầy 60 triệu đồng trong quý 1/2013

Chứng khoán Hòa Bình gần như không đầu tư cổ phiếu tự doanh, công ty có khoản đầu tư bất động sản 68 tỷ đồng, hầu hết tiền của công ty là tiền gửi ngân hàng, đạt 227 tỷ tại thời điểm 31/3/2013.

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) lãi 57,5 triệu đồng trong quý 1/2013.

Doanh thu quý này của HBS đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 28% cùng kỳ 2012 trong đó doanh thu môi giới chỉ đạt gần 270 triệu đồng, giảm 94% cùng kỳ 2012, công ty không phát sinh doanh thu khác, doanh thu tự doanh đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 39% cùng kỳ 2012, doanh thu cho thuê tài sản đạt hơn 1,6 tỷ đồng, tăng 174% cùng kỳ 2012.

Mặc dù giảm mạnh được chi phí hoạt động song lợi nhuận trước thuế quý 1/2013 của HBS lãi 57,5 triệu đồng, giảm 15% cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 57,5 triệu đồng.

Chứng khoán Hòa Bình gần như không đầu tư cổ phiếu tự doanh, công ty có khoản đầu tư bất động sản 68 tỷ đồng, hầu hết tiền của công ty là tiền gửi ngân hàng, đạt 227 tỷ tại thời điểm 31/3/2013.

HBS Quý 1/2013 Q1/2012  
Doanh thu 6,035 8,360 -28%
Môi giới 269 4,723 -94%
Tự doanh 4,153 2,998 39%
Cho thuê TS 1,612 589 174%
Chi phí hoạt động 4,780 5,905 -19%
Chi phí quản lý DN 1,798 1,820 -1%
LNTT 57.5 68.0 -15%
LNST 57.5 51.2 12%

Đơn vị: triệu đồng

CTCP Chứng khoán VSM lãi 32 triệu đồng trong quý 1/2013, giảm 61% cùng kỳ 2012. Doanh thu của công ty đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2012, trong đó doanh thu tự doanh chiếm 98% tổng doanh thu.

Chi phí hoạt động của công ty lên tới 15,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 1,8 tỷ đồng khiến LNTT quý 1/2013 của công ty chỉ đạt 42,6 triệu đồng, giảm 61% cùng kỳ năm trước, LNST đạt gần 32 triệu đồng, giảm 61% cùng kỳ năm trước.

VSM Quý 1/2013 Q1/2012
Doanh thu 17,163 17,942 -4%
Môi giới 189 324 -42%
Tự doanh 16,825 17,507 -4%
Khác 148 111 34%
Chi phí hoạt động 15,341 15,470 -1%
Chi phí quản lý DN 1,778 2,362 -25%
LNTT 42.60 108.70 -61%
LNST 31.95 81.55 -61%

Đơn vị: triệu đồng

CTCP Chứng khoán Việt Thành (VTS) quý 1/2013 có lãi 18 triệu đồng trong khi quý 1/2012 lỗ hơn 2,6 tỷ đồng. Doanh thu quý này của VTS đạt gần 1,5 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu môi giới đạt 1 tỷ đồng, tăng 67%, doanh thu khác đạt 426 triệu đồng, giảm 39% cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động của công ty đã giảm 89%, còn 282 triệu đồng trong quý 1/2013 trong khi cùng kỳ 2012 lên tới gần 2,7 tỷ đồng.

Do đó, công ty có lãi sau thuế 18 triệu đồng trong quý 1/2013, trong khi cùng kỳ 2012 lỗ hơn 2,67 tỷ đồng.

VTS Quý 1/2013 Q1/2012  
Doanh thu 1,483 1,314 13%
Môi giới 1,036 621 67%
Khác 426 694 -39%
Chi phí hoạt động 282 2,679 -89%
Chi phí quản lý DN 1,158 1,007 15%
LNTT 24 -2,671 -101%
LNST 18 -2,671 -101%

Đơn vị: triệu đồng

Báo cáo quý 1/2013 của HBS
Báo cáo quý 1/2013 của VSM
Báo cáo quý 1/2013 của VTS

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên