TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán HSC chốt quyền họp ĐHCĐ

Chứng khoán HSC chốt quyền họp ĐHCĐ

ĐHCĐ lần này, công ty sẽ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 đồng thời hoạch định kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HCM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Nội dung cụ thể:

·     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết)

·     Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2015 (Thứ năm)

·     Địa điểm thực hiện : Dự kiến khách sạn New World SaiGon

·     Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát.

+ Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

-     Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

-     Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014.

-     Kế hoạch cổ tức năm 2015.

-     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

-     Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015.

-     Sửa đổi điều lệ Công ty.

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

PV

Theo InfoNet/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên