TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CNT: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

CNT: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty là -10,8 tỷ đồng.

Ngày 29/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 370/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CK: CNT) vào diện cảnh báo như sau:

Cổ phiếu CNT được đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/04/2013 theo Quyết định số 103/2013/QĐ-SGDHCM ngày 29/03/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty là -10,8 tỷ đồng; thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh./.


thanhhuong

HSX

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên