TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTS: Cuối năm 2012 có hơn 51.500 tài khoản

CTS: Cuối năm 2012 có hơn 51.500 tài khoản

Độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhân sự là 30-45 tuổi.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2012.

-Doanh thu hoạt động môi giới của CTS năm 2012 đạt 38 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 nhưng đã giảm mạnh so với 2009-2010.
-Thị phần môi giới năm 2012 đạt 2,7%
-Số lượng tài khoản hiện tại là 51.518 tài khoản, tăng 5.210 tài khoản so với 2011.

-Doanh thu hoạt động tư vấn năm 2012 đạt 14,3 tỷ  đồng, trong đó doanh thu từ  hoạt động thu xếp  vốn chiếm  tỷ  trọng hơn  90%  tổng doanh thu tư vấn.

-Doanh thu từ mảng hoạt động này giảm mạnh so với 2010, 2011.


Đa phần nhân viên của CTS có trình độ Đại học và trên Đại học.

Độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhân sự là 30-45 tuổi

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 890 tỷ đồng


LNTT năm 2012 đạt 96 tỷ đồng, tăng 16% so với 2011

Cơ cấu doanh thu thay đổi mạnh so với 2011.

Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn CSH cải thiện mạnh

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng biến động tích cực hơn


Tổ chức và cá nhân nước ngoài chỉ nắm giữ 0,8% vốn của CTS


CTS có 1 cổ đông lớn duy nhất là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank

Báo cáo thường niên 2012

Thanh Hiên

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên