TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Danh sách 9 CTCK chưa tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng

Danh sách 9 CTCK chưa tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng

04 công ty chưa thực hiện: CTCPCK Kenanga Việt Nam, CTCPCK Việt Quốc, CTCPCK Hoàng Gia và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương.

Thực hiện quy định về việc quản lý tiền của khách hàng theo phương thức khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại tại Điểm a Khoản 4 Điều 50 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động CTCK, theo báo cáo của các CTCK, UBCKNN thông báo việc tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng của các CTCK như sau:

- 80 công ty đã thực hiện theo quy định;

- 15 công ty không thực hiện vì không hoạt động môi giới;

- 9 công ty chưa tuân thủ quy định, cụ thể như sau:

+ 05 công ty chỉ có Biên bản thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ ký với ngân hàng thương mại: CTCPCK Quốc tế Hoàng Gia, CTCPCK Tonkin, CTCPCK Quốc tế Việt Nam, CTCPCK Alpha, CTCPCK Xuân Thành;

+ 04 công ty chưa thực hiện: CTCPCK Kenanga Việt Nam (KVS), CTCPCK Việt Quốc (VQSC), CTCPCK Hoàng Gia (Rose) và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

phuongmai

Theo Trí thức trẻ/SSC

Trở lên trên