TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ĐHCĐ VITS thông qua hợp nhất với MBS: Hai bên chưa ký hợp đồng chính thức

ĐHCĐ VITS thông qua hợp nhất với MBS: Hai bên chưa ký hợp đồng chính thức

Công ty lỗ sau thuế 4,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013. Tính đến cuối quý 2/2013, VITS lỗ lũy kế 24,6 tỷ đồng, bằng 53% vốn điều lệ.

Trong báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2013 đã được soát xét bởi công ty kiểm tóan E&Y, kiểm toán có lưu ý vấn đề “Dựa trên tình hình hoạt động của công ty và điều kiện kinh tế hiện tại, các cổ đông của công ty đã thông qua việc hợp nhất công ty với CTCK khác. Theo đó công ty sẽ chấm dứt hoạt động sau khi chính thức được hợp nhất và chuyển giao toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ cho công ty hợp nhất”.

Trả lời lưu ý của kiểm toán, VITS cho rằng ĐHCĐ đã thông qua việc hợp nhất với CTCK MB (MBS) nhưng hai bên chưa thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng chính thức nên VITS chưa có cơ sở để công bố việc hợp nhất trên và VITS vẫn đang hoạt động liên tục.

Tỷ lệ an toàn vốn của VITS tại thời điểm 30/6/2013 đạt 282% trong đó vốn khả dụng của công ty chỉ đạt 20 tỷ đồng, công ty không có rủi ro thị trường.

Báo cáo soát xét của VITS cũng đưa ra vấn đề ngoại trừ về báo cáo soát xét bán niên của VITS. Báo cáo tài chính năm 2012 của VITS được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác và báo cáo kiểm toán của họ đề ngày 29/3/2013 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về báo cáo tài chính này, do đó E&Y không thể thu thập các bằng chứng đầy đủ và thích hợp để đánh giá về số dư đầu kỳ của BCTC kèm theo.

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của VITS cho thấy doanh thu trong kỳ của công ty này chỉ đạt 655 triệu đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu tự doanh đạt gần 600 triệu đồng, doanh thu môi giới chỉ đạt hơn 50 triệu đồng, không phát sinh doanh thu khác.

Công ty lỗ sau thuế 4,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013 trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 520 triệu đồng.

Tính đến cuối quý 2/2013, VITS lỗ lũy kế 24,6 tỷ đồng, bằng 53% vốn điều lệ. Tổng tài sản của công ty chỉ còn 29 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu lên tới hơn 27 tỷ, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn chưa đầy 500 triệu đồng. Công ty không đầu tư tài chính.

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2013 của VITS

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên