TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Doanh nghiệp không được gia hạn nộp báo cáo định kỳ ngoài lý do bất khả kháng

Doanh nghiệp không được gia hạn nộp báo cáo định kỳ ngoài lý do bất khả kháng

Hose vừa có công văn nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết.

Theo nội dung công văn, Hose yêu cầu doanh nghiệp niêm yết thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định. Thông tin công bố phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải công bố trên trang thông tin trên trang tin điện tử của tổ chức niêm yết và kịp thời công bố hoặc báo cáo UBCKNN, SGDCK.

Đồng thời, doanh nghiệp phải công bố định kỳ đúng thời hạn và đầy đủ nội dung theo quy định đối với báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo quản trị công ty hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo kiểm toán, báo cáo thường niên.

Doanh nghiệp không được gia hạn nộp báo cáo định kỳ ngoài những lý do bất khả kháng.

Với các thông tin bất thường, Sở đề nghị doanh nghiệp phải công bố kịp thời theo quy định trong thời hạn 24 giờ hoặc 72 giờ.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ hướng dẫn cho cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn và người có liên quan thực hiện đúng theo quy định.

 
Việc báo cáo và nộp tài liệu căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu cho Hose và VSD phải được thực hiện ít nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
 
Thông tin định kỳ: Báo cáo tài chính năm tóm tắt (là Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất trong trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của một tổ chức khác)...
 
Thông tin công bố 24h:  
 • Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong toả;
 • Tạm ngừng kinh doanh;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;
 • Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 104 của Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của công ty mình hoặc bán lại số cổ phiếu đã mua; về ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và các quyết định liên quan đến việc chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, kết quả các đợt phát hành riêng lẻ của công ty đại chúng;
 • Có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty; có bản án, quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế.
 Thông tin công bố trong 72h:
 • Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ ba mươi phần trăm (30%) vốn thực có trở lên;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng;
 • Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.
Thông tin công bố theo yêu cầu:
 • Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Theo Hose/ Hướng dẫn công bố thông tin của UBCKNN

 
 

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên