tin mới
X
+
-

Doanh nghiệp lúng túng với quy định mới về công bố thông tin

Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa, quy định công bố thông tin mới theo hướng chặt chẽ hơn sẽ chính thức được áp dụng, nhưng hiện nhiều DN vẫn còn lúng túng trước quy định mới này.

Hơn 100 câu hỏiđược gửi lên đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Sở GDCK trong Hộinghị Tập huấn cho DN về công bố thông tin (CBTT) trên TTCK theo Thông tư52/2012/TT-BTC, diễn ra ngày 18/5 ở TP. HCM. Nhiều DN vẫn chưa tường tận và cảmthấy lúng túng trước Thông tư này, chính thức được áp dụng từ ngày 1/6 tới,thay thế Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Nhiều thay đổi

Theo ông NguyễnSơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK, Thông tư 52 có nhiều điểm khácbiệt và theo hướng siết chặt hơn so với Thông tư 09. Vì thế, DN cần tìm hiểu kỹThông tư 52 để tránh vi phạm. Trước hết, phạm vi bắt buộc phải tuân thủ các quyđịnh CBTT không dựa trên tính chất niêm yết hay chưa niêm yết, mà sẽ dựa trênquy mô vốn và thanh khoản. Hễ DN có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng và có từ 300 cổđông trở lên đều phải thực hiện CBTT như DN niêm yết.

Thông tư 52 đưa ranhững định nghĩa chi tiết hơn cho các khái niệm như cổ đông nội bộ, cổ phiếu cóquyền biểu quyết, người công bố thông tin… Theo đó, ngoài các thành viên HĐQT,ban giám đốc, ban kiểm soát và kế toán trưởng, khái niệm cổ đông nội bộ bao gồmcả người làm ở lĩnh vực tài chính trong công ty như giám đốc tài chính, trưởngphòng tài chính. Người công bố thông tin phải là người đại diện pháp luật củaDN; nếu không phải, DN phải đăng ký ủy quyền và phải được UBCK chấp thuận.

Thông tư 52 cũngcó những thay đổi về các mốc thời gian để CBTT. Với thông tin nghiêm trọng (xembox), các DN phải CBTT hoặc đính chính thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khinhận được thông tin hoặc theo yêu cầu từ UBCK.

Đặc biệt, thay vì công bố tàiliệu ĐHCĐ cho cổ đông trước 7 ngày như quy định tại Thông tư 09, Thông tư 52yêu cầu DN phải công khai tài liệu trước 15 ngày. Đối với các báo cáo tài chính(BCTC) kiểm toán năm, thời gian tối đa để DN công bố được rút ngắn, từ 100 ngàykể từ khi kết thúc niên độ xuống 90 ngày.

Đối với BCTC bán niên (6 tháng), thờigian nộp BCTC soát xét là 45 ngày. Trường hợp DN là công ty mẹ của một tổ chứckhác, BCTC hợp nhất có soát xét phải nộp trong vòng 60 ngày. Đặc biệt, khi đãcó BCTC đã kiểm toán, DN phải công bố ngay trong vòng 10 ngày.

Thời hạn nộpBCTC quý của DN niêm yết và các DN có quy mô vốn lớn là 20 ngày, thay vì 25ngày như trước. Thời hạn nộp BCTC hợp nhất quý là 45 ngày. Đối với báo cáothường niên, DN phải công bố trong vòng 20 ngày sau khi công bố BCTC kiểm toán.Ngoài ra, DN phải gửi Báo cáo quản trị công ty 6 tháng và năm chậm nhất là 30ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Điểm khác biệtđáng chú ý của Thông tư 52 là quy định các giao dịch làm thay đổi 1% cổ phầntrở lên đều phải CBTT trong vòng 7 ngày sau khi hoàn tất giao dịch, bỏ quy địnhcổ đông lớn muốn giao dịch phải CBTT trước 3 ngày. Đối với cổ đông nội bộ, ítnhất 3 ngày trước và sau khi giao dịch phải CBTT. Thời gian tối đa cho mỗi giaodịch của cổ đông nội bộ là 30 ngày, thay vì 2 tháng như trước. Chỉ khi giaodịch hoàn tất hoặc có giải trình lý do không thực hiện như đăng ký, cổ đông nộibộ mới được đăng ký giao dịch kế tiếp. Vì thế, cổ đông nội bộ sẽ không đượccùng mua, cùng bán trong một lần đăng ký.

Làm rõ nghĩa vụ CBTT

Có DN đặt câu hỏi,liệu DN có được miễn trừ các ngày nghỉ, ngày lễ trong cách tính thời gian CBTT?Ông Nguyễn Sơn cho biết, nếu là quy định về giờ, như phải CBTT trong vòng 72giờ hay 24 giờ tùy tính chất thông tin, thì không có sự miễn trừ. Đối với cácmốc ngày, tháng, sự miễn trừ được áp dụng.

“Nếu sự kiện cầnCBTT trong 24 giờ, nhưng lại rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì DN phải CBTT nhưthế nào, bởi UBCK, các Sở GDCK không làm việc?”, đại diện một DN hỏi thêm.Trong trường hợp này, theo UBCK, việc CBTT kịp thời trên website của DN đượcchấp nhận.

Một lưu ý khác làCBTT phải thực hiện theo mẫu trong Phụ lục của Thông tư 52. Khi CBTT, DN phảithực hiện đồng thời ở 3 nơi, website công ty, UBCK và Sở GDCK. Để giải tỏa longại chi phí trong CBTT sẽ tăng vì có nhiều thông tin phải công bố, UBCK chobiết, chỉ cần DN làm tốt công tác đưa thông tin lên website của DN, đồng thờigửi email, chuyển fax đến UBCK, Sở GDCK là đã đạt yêu cầu. Riêng ý kiến kiểmtoán về BCTC năm, DN cần đăng tải trên 1 số báo có phạm vi phát hành toàn quốc,kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải BCTC năm, báo cáo kiểm toánvà/hoặc địa chỉ cung cấp các báo cáo đó.

Trong tương lai,khi hình thức chữ ký số được triển khai đại trà và có thể thay thế các văn bảncứng, chi phí CBTT sẽ giảm.

Đối với các giaodịch phải CBTT (làm thay đổi 1% cổ phần trở lên), cách tính sẽ theo lũy kế. Vídụ, nếu nhà đầu tư giao dịch 4 lần và chỉ lần thứ 4 mới làm thay đổi 1% cổ phầncủa DN, thì tại lần thứ 4, nhà đầu tư mới phải CBTT.

Một lưu ý quantrọng là cả khi DN tìm cách giảm vốn dưới 10 tỷ đồng và giảm số cổ đông dưới100 người để không còn là công ty đại chúng, thì DN vẫn phải tiếp tục thực hiệncác nghĩa vụ CBTT như một công ty đại chúng trong vòng 1 năm. Đây là cách đểbảo vệ quyền được biết thông tin của nhà đầu tư.

DN sẽ không đượcgia hạn thời gian nộp BCTC quý, bán niên, năm, nộp BCTN nếu nguyên nhân khôngđến từ thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh. Trong trường hợp bất khả kháng khác,DN phải xin ý kiến UBCK và phải được UBCK đồng ý. Thông tin về chấp thuận giahạn phải được đăng tải công khai.

Một số lưu ý kháccho DN khi thực hiện CBTT theo Thông tư 52 là đơn vị thực hiện soát xét BCTC vàkiểm toán BCTC năm phải là một. CBTT về BCTC phải đầy đủ 3 bảng (cân đối kếtoán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Thông tin về nghị quyết ĐHCĐ phảigửi kèm thêm biên bản họp ĐHCĐ và biên bản kiểm phiếu. DN không được đợi đếnhạn chót mới nộp BCTC, vì UBCK sẽ căn cứ vào mốc thời gian phát hành báo cáo đểtính.

Nếu công ty ở dạng mẹ - con, BCTC của công ty mẹ phải công bố trước (nhưthời hạn quý là 20 ngày cho DN niêm yết). Báo cáo về tiến độ sử dụng vốn tronghuy động vốn, lý do thay đổi trong quyết định sử dụng vốn phải được cập nhậtđịnh kỳ 6 tháng/lần cho đến khi giải ngân hết vốn. Nội dung trong CBTT bấtthường phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, kế hoạch, giải pháp khắc phục.

Những thông tin bất thường phải CBTT trongvòng 24 giờ

* Đối với công tyđại chúng: tài khoản công ty bị phong tỏa (và hết phong tỏa); công ty bị tạmngừng hoạt động kinh doanh, bị tịch thu giấy phép, chứng nhận kinh doanh; nghịquyết ĐHCĐ; quyết định của HĐQT về mua/bán cổ phiếu quỹ; về quyền mua/chuyểnđổi của trái phiếu, các quyết định về chào bán chứng khoán ra nước ngoài; vềquyết định cổ tức, cổ phiếu thưởng, chia tách cổ phiếu, hợp nhất, sáp nhập;BCTC có ý kiến ngoại trừ, ý kiến không chấp nhận, từ chối cho ý kiến của kiểmtoán, thay đổi công ty kiểm toán hoặc bị từ chối kiểm toán từ công ty kiểmtoán; thay đổi nhân sự chủ chốt; bị khởi tố hay có quyết định của Tòa án đốivới các thành viên chủ chốt hoặc đối với công ty; quyết định của cơ quan thuếvề vi phạm về thuế; thông báo yêu cầu mở thủ tục phá sản; quyết định vay/pháthành trái phiếu có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính theo BCTC nămhoặc bán niên gần nhất; quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi; khi có sựthay đổi về cổ phiếu có quyền biểu quyết do phát hành thêm hoặc do mua bán cổphiếu quỹ; khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty hoặc tìnhhình quản trị công ty.

* Đối với DN niêmyết, công ty có vốn lớn: Bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữutrở lên; quyết định/nghị quyết liên quan đến tăng giảm vốn điều lệ; khi DN gópvốn từ 10% tổng tài sản hoặc tham gia từ 50% vốn ở đơn vị góp; thông qua cáchợp đồng vay/cho vay và các hợp đồng khác có giá trị từ 50% tổng tài sản trởlên; quyết định/nghị quyết về mua bán tài sản có giá trị hơn 15% tổng tài sảncông ty; quyết định/nghị quyết về đóng mở công ty, văn phòng trực thuộc; khichứng khoán tăng trần/giảm sàn liên tục 10 phiên; giải trình các số liệu khácvới BCTC kiểm toán.

* CBTT theo yêucầu từ UBCK: khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;khi thông tin ảnh hưởng đến giá chứng khoán và cần phải xác minh.

(Nguồn: Thông tư52/2012/TT-BTC)


Theo Ngọc Thủy
ĐTCK

  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung