TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DRH: Khả năng sẽ bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát sau khi có BCTC kiểm toán năm 2012

DRH: Khả năng sẽ bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát sau khi có BCTC kiểm toán năm 2012

Nếu BCTC kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu DRH sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định.

Ngày 21/1/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được BCTC quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư căn nhà Mơ ước (Mã chứng khoán: DRH), theo đó Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty âm 9.535.873.364 đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2012 âm 12.625.175.063 đồng.

Hiện nay, cổ phiếu DRH đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 13/04/2012 theo Quyết định số 47/2012/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2012 do Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty âm 3.920.034.841 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2011 âm 3.089.301.699 đồng.

Như vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu DRH sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007. Sau khi Công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu DRH sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) theo hướng dẫn tại công văn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/03/2011 của UBCKNN.

thanhhuong

HSX

Trở lên trên