TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự kiến tháng 6/2011 triển khai lệnh thị trường (MP) trên HoSE

Dự kiến tháng 6/2011 triển khai lệnh thị trường (MP) trên HoSE

Việc triển khai lệnh MP đáng lý được thực hiện ngay từ năm 2007 tuy nhiên đến nay mới được triển khai nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Từ khi giao dịch liên tục được triển khai vào đầu năm 2007 trên HoSe, các thành viên đã giới thiệu về lệnh thị trường (MP) nhưng chưa đưa vào thực hiện. Tháng 6/2011 tới đây, HoSe sẽ đưa lệnh MP vào áp dụng để tăng tính thanh khoản trên thị trường.

Lệnh thị trường hay lệnh MP (market price) là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường.

Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn (khi khối lượng bên đối ứng đã hết), lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.

Lệnh MP chỉ được sử dụng trong đợt giao dịch liên tục và sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Nếu mức giá khớp cuối cùng là mua giá trần/ hoặc bán giá sàn thì:

• Đối với lệnh MP mua: Nếu giá khớp cuối cùng là giá trần, lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá trần.

• Đối với lệnh MP bán: Nếu giá khớp cuối cùng là giá sàn, lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán tại mức giá sàn.

So sánh các đặc điểm khác nhau cơ bản giữa lệnh MP và lệnh LO

Có 2 điểm khác nhau cơ bản đó là:

• Thời gian lệnh được sử dụng: Lệnh MP chỉ được sử dụng trong khớp lệnh liên tục, trong khi lệnh LO được sử dụng trong tất cả các đợt khớp lệnh.

• Giá khớp lệnh: Lệnh MP được khớp tại mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường, trong khi lệnh LO khớp mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá đặt lệnh.

Ưu điểm, nhược điểm của lệnh MP

• Ưu điểm: Lệnh MP sẽ khớp ngay với lệnh đối ứng sau khi nhập vào hệ thống giao dịch. Do vậy, lệnh MP sẽ góp phần làm gia tăng thanh khoản cho thị trường.

• Nhược điểm: Do chấp nhận giá thị trường, cho nên có thể nhà đầu tư phải chịu một mức độ rủi ro nhất định về giá.

Hoàng Ly
Theo HSX

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên