TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo: 5 chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Sở GDCK và Trung tâm lưu ký

Dự thảo: 5 chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Sở GDCK và Trung tâm lưu ký

Dự thảo này nếu được thông qua sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2014.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các thành viên thị trường về dự thảo “Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán”(VSD). Dự thảo này nếu được thông qua sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2014.

Đánh giá hoạt động thông qua 5 chỉ tiêu

Theo đó, lần đầu tiên hai Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký sẽ được đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua 5 chỉ tiêu: (a) các chỉ tiêu doanh thu, (b) chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện, (c) nợ quá hạn phải trả và khả năng thanh toán nợ đến hạn, (d) tình hình chấp hành các quy định về chế độ về thuế, báo cáo tài chính, (e) chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ (đối với Sở GDCK là khối lượng chứng khoán niêm yết/giao dịch trong năm tài chính; đối với VSD là khối lượng chứng khoán đăng ký trong năm tài chính).

Việc đánh giá theo 3 nấc A (vượt chỉ tiêu), B (hoàn thành kế hoạch) và C (không hoàn thành kế hoạch/lỗ).

Thời hạn nộp báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động chậm nhất là ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Sở GDCK, VSD phải thực hiện chế độ công bố báo cáo tài chính

Sở GDCK, Trung tâm lưu ký được huy động vốn theo quy định của pháp luật để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TTCK nhưng không được làm thay đổi hình thức sở hữu (Bộ Tài chính nắm 100% vốn).

Bộ Tài chính cũng có quy định về quản lý doanh thu, chi phí của hai Sở GDCK và VSD. Cuối kỳ kế toán (quý, năm), Sở Giao dịch Chứng khoán, VSD phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là ngày 20 tháng đầu của quý kế tiếp. Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng 7.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm được kiểm toán chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm toán.

Hai Sở giao dịch và VSD phải xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt và báo cáo chậm nhất là ngày 15/12 hàng năm.

Trước đó, trong nội dung của Thông tư 52 do Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ tháng 6/2012, chỉ quy định việc công bố thông tin giao dịch, giám sát TTCK, cấp hủy bảo lưu mã chứng khoán…đến dự thảo lần này Bộ Tài chính mới quy định rõ việc công bố thông tin về tình hình tài chính, hoạt động của hai Sở giao dịch và VSD.

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên