TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo xây dựng Hệ thống quản trị rủi ro CTCK: Không xác định trước hạn mức rủi ro thì không kinh doanh

Dự thảo xây dựng Hệ thống quản trị rủi ro CTCK: Không xác định trước hạn mức rủi ro thì không kinh doanh

Theo dự thảo, CTCK phải báo cáo việc cung ứng các sản phẩm mới, các rủi ro trọng yếu liên quan đến sản phẩm mới, tác động của việc cung ứng sản phẩm mới đối với mức độ chịu đựng rủi ro của công ty.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xây dựng dự thảo Quy chế hướng dẫn việc thiết lập hệ thống và thực hiện quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán.

Theo dự thảo này, các CTCK phải thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro để quản lý tối thiểu 4 loại rủi ro trọng yếu về rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

CTCK phải báo cáo UBCK trước ngày 31/1 và 30/7 hàng năm về tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro theo mẫu báo cáo, và phải báo cáo UBCK trước 31/1 hàng năm chính sách rủi ro đã được HĐQT hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt.

CTCK cũng phải báo cáo việc cung ứng các sản phẩm mới, các rủi ro trọng yếu liên quan đến sản phẩm mới, tác động của việc cung ứng sản phẩm mới đối với mức độ chịu đựng rủi ro của công ty, kết quả thử nghiệm...

Hệ thống quản trị rủi ro bao gồm:

· HĐQT (hoặc Hội đồng Thành viên, chủ sở hữu công ty), chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc quản trị rủi ro của CTCK;

· Ban kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm đánh giá độc lập về tính tuân thủ, hiệu quả và đầy đủ của hệ thống quản trị rủi ro tại CTCK

· Tiểu ban quản trị rủi ro: trực thuộc HĐQT trong đó Trưởng ban phải là thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban quản trị rủi ro ít nhất bao gồm 1 thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng bộ phận quản trị rủi ro, giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng, trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ.

· Bộ phận quản trị rủi ro: Hoạt động độc lập với các bộ phận chuyên môn khác, việc bổ nhiệm trưởng bộ phận quản trị rủi ro của Tổng giám đốc phải được sự chấp thuận của HĐQT, trưởng bộ phận quản trị rủi ro có trách nhiệm giám sát hàng ngày trạng thái rủi ro của CTCK.

Dự thảo nêu rõ hàng năm CTCK phải xây dựng và ban hành chính sách quản trị rủi ro làm cơ sở cho hoạt động quản trị rủi ro thường xuyên, xác định hạn mức rủi ro cho các hoạt động kinh doanh, các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh, cá nhân tham gia vào các giao dịch chịu rủi ro.

CTCK phải đảm bảo nguyên tắc nếu hoạt động kinh doanh nào không có hạn mức rủi ro được xác định trước thì không được thực hiện.

Tổng giám đốc định kỳ hàng quý phải có báo cáo rà soát việc triển khai thực hiện rủi ro, đánh giá tính phù hợp của chính sách rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình quản trị rủi ro lên Tiểu ban quản trị rủi ro và HĐQT.

Dự thảo cũng xác định rõ trách nhiệm của Tiểu ban quản trị rủi ro, Bộ phận quản trị rủi ro về việc xây dựng, đánh giá và giám sát mức độ rủi ro của từng phòng ban.

Nội dung dự thảo

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên