TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo xây dựng Hệ thống quản trị rủi ro CTCK: Không xác định trước hạn mức rủi ro thì không kinh doanh

Dự thảo xây dựng Hệ thống quản trị rủi ro CTCK: Không xác định trước hạn mức rủi ro thì không kinh doanh

Theo dự thảo, CTCK phải báo cáo việc cung ứng các sản phẩm mới, các rủi ro trọng yếu liên quan đến sản phẩm mới, tác động của việc cung ứng sản phẩm mới đối với mức độ chịu đựng rủi ro của công ty.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xây dựng dự thảo Quy chế hướng dẫn việc thiết lập hệ thống và thực hiện quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán.

Theo dự thảo này, các CTCK phải thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro để quản lý tối thiểu 4 loại rủi ro trọng yếu về rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

CTCK phải báo cáo UBCK trước ngày 31/1 và 30/7 hàng năm về tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro theo mẫu báo cáo, và phải báo cáo UBCK trước 31/1 hàng năm chính sách rủi ro đã được HĐQT hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt.

CTCK cũng phải báo cáo việc cung ứng các sản phẩm mới, các rủi ro trọng yếu liên quan đến sản phẩm mới, tác động của việc cung ứng sản phẩm mới đối với mức độ chịu đựng rủi ro của công ty, kết quả thử nghiệm...