TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FPT lùi phát hành thêm CP sang năm 2008

FPT lùi phát hành thêm CP sang năm 2008

ĐHCĐ bất thường năm 2007 của CTCP Phát triển đầu tư công nghệ FPT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đã nhất trí lùi thời điểm phát hành thêm CP ra bên ngoài để tăng vốn điều lệ.

Vấn đề 1: Lùi thời điểm phát hành thêm cổ phần ra bên ngoài để tăng vốn điều lệ với số lượng không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành sang thời điểm thích hợp trong năm 2008. (với tỷ lệ tán thành đạt 77.004% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

Vấn đề 2: Lùi thời điểm phát hành thêm cổ phần phổ thông theo mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu từ quỹ thặng dư vốn với số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành vào thời điểm thích hợp trong năm 2008. (với tỷ lệ tán thành đạt 76.197% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2007 đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết này.
 
Thanh Tú

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên