TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giảm bớt thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng

Giảm bớt thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng

UBCKNN vừa có công văn về việc xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng.

Ngày 30/9/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 1977/UBCK-QLPH gửi các Công ty đại chúng và Công ty chứng khoán về việc xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng.

UBCKNN lưu ý các công ty  về một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 và Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007, các công ty đại chúng chỉ phải báo cáo UBCKNN và SGDCK Tp.HCM/ TTGDCK HN (đối với các công ty niêm yết) trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Như vậy, UBCKNN sẽ chỉ có công văn yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của các doanh nghiệp từ trước đến nay, UBCKNN đã phát hành công văn không phản đối để doanh nghiệp thuận lợi trong việc làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết.

Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 01/10/2008, UBCKNN sẽ không phát hành công văn không phản đối đối với các trường hợp phát hành có hồ sơ đầy đủ.

Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ, UBCKNN sẽ có công văn trong thời hạn 10 ngày đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và trong thời hạn 20 ngày đối với việc phát hành riêng lẻ.

Các công ty niêm yết tại SGDCK/ TTGDCK trực tiếp liên hệ với SGDCK/ TTGDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm theo quy định.

 TT

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên