TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hàng loạt công ty chứng khoán đạt tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cao

Hàng loạt công ty chứng khoán đạt tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cao

Báo cáo vốn khả dụng cuối quý 2 năm 2013 của các CTCK cho thấy: Nhiều CTCK đạt tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trên 250%, thậm chí, có công ty đạt hơn 300%.

Vấn đề công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã được UBCKNN ban hành đã lâu. Và, dường như, với chỉ số này thì hầu như CTCK đều đạt mức tối thiểu.

Thống kê 7 CTCK đã công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2013 cho thấy: Nhiều doanh nghiệp đạt mức cao, thậm chí lên ngưỡng trên 300%. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Chứng khoán NHẤT Việt (OTC-VFS): Với vốn khả dụng 117 tỷ đồng trong khi tổng giá trị rủi ro 48,5 tỷ đồng nên tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 241%.

Tại thời điểm cuối quý 2, rủi ro của công ty chủ yếu là rủi ro hoạt động với giá trị 27 tỷ đồng, rủi ro thanh toán 16,3 tỷ đồng và rủi ro thị trường 5,22 tỷ đồng. Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng

Công ty Cổ phần Chứng khoán MORGAN STANLEY Hướng Việt (OTC-MSG): Với vốn khả dụng 351 tỷ đồng trong khi tổng giá trị rủi ro 72 tỷ đồng nên tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 489%.

Tại thời điểm cuối quý 2, rủi ro của công ty chủ yếu là rủi ro hoạt động với giá trị 60 tỷ đồng, rủi ro thanh toán 11,76 tỷ đồng và rủi ro thị trường rất thấp, chỉ 67 triệu đồng. Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng

 

Vốn khả dụng

giá trị rủi ro

Tỷ lệ an toàn

MSG

351

71.83

489%

GLS

48.43

31.47

154%

VFS

117

48.5

241%

VDS

222.7

85.8

260%

DNSE

50.76

17.18

295%

HBS

159.9

61.68

259%

CTS

896

292

307%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (OTC-GLS): Với vốn khả dụng 48,43tỷ đồng trong khi tổng giá trị rủi ro 31,47 tỷ đồng nên tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 153,88%.

Tại thời điểm cuối quý 2, rủi ro của công ty chủ yếu là rủi ro hoạt động với giá trị 27 tỷ đồng, rủi ro thanh toán không có và rủi ro thị trường 4,47 tỷ đồng. Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS) công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 30/06/2013 đạt 259,5%  với vốn khả dụng đạt hơn 222,7 tỷ đồng; tổng giá trị rủi hơn 85,8 tỷ đồng, trong đó rủi ro hoạt động là 60 tỷ đồng, rủi ro thị trường hơn 18,4 tỷ đồng và rủi ro thanh khoản  gần 7,4 tỷ đồng. Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (OTC-DNSE): Với vốn khả dụng 50,76 tỷ đồng trong khi tổng giá trị rủi ro 17,18 tỷ đồng nên tỷ lệ an toàn tài chính đạt 295%.

Tại thời điểm cuối quý 2, rủi ro của công ty chủ yếu là rủi ro hoạt động với giá trị 7 tỷ đồng và rủi ro thanh toán 8,57 tỷ đồng và rủi ro thị trường chỉ 1,61 tỷ đồng. Báo cáo an toàn vốn khả dụng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS): Với vốn khả dụng 160 tỷ đồng trong khi tổng giá trị rủi ro 61,68 tỷ đồng nên tỷ lệ an toàn tài chính đạt 259,24%.

Tại thời điểm cuối quý 2, rủi ro của công ty chủ yếu là rủi ro hoạt động với giá trị 60 tỷ đồng và rủi ro thanh toán không có. Rủi ro thị trường chỉ 1,68 tỷ đồng. Báo cáo an toàn vốn khả dụng

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSC-CTS) công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2013 đạt 306%.

Vốn khả dụng của VietinbankSC đạt 896 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 292 tỷ đồng trong đó rủi ro thị trường chiếm 76% tổng rủi ro, giá trị rủi ro thanh toán chiếm 3,5% và rủi ro hoạt động chiếm 20,5% tổng rủi ro. Báo cáo an toàn vốn khả dụng

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên