TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HCM: Năm 2011 giảm tiền, đẩy mạnh kinh doanh nguồn vốn

HCM: Năm 2011 giảm tiền, đẩy mạnh kinh doanh nguồn vốn

Hoạt động repo TPCP cho phép HSC ghi nhận lợi suất khoảng 15-21% cao hơn mức lãi suất tiền gửi trên thị trường. Môi giới khách hàng tổ chức là chiều hướng phát triển của HSC trong lĩnh vực này.

Năm 2011, thị phần môi giới của CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh – HSC (MCK: HCM) đã tăng trên cả 2 sàn, tính chung là tăng hơn 20%; trong đó, thị phần khách hàng cá nhân đạt 2,62%, tăng 55% so với năm 2010; thị phần môi giới khách hàng tổ chức đạt 4,58%. Xét riêng về khách hàng nước ngoài, thị phần môi giới của HSC trong năm 2011 giảm nhẹ 4%, chiếm 17,6%.

Ông Johan Nyvene - Tổng giám đốc HSC cho biết: môi giới khách hàng tổ chức rất quan trọng và khẳng định đây là chiều hướng phải phát triển của HSC. Việc cạnh tranh trong môi giới khách hàng cá nhân khá cao, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất thường.

Giá trị giao dịch giảm tất yếu dẫn đến doanh thu phí giao dịch giảm tuy nhiên thị phần tăng đã giúp cản mức giảm của HSC. Năm 2011, giá trị giao dịch trung bình chỉ đạt khoảng 987 tỷ đồng/ngày, trong khi năm 2012 là khoảng 2.600 tỷ đồng/ngày. Do đó, doanh thu phí từ khách hàng cá nhân đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 53%; từ khách hàng tổ chức đạt hơn 117 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2010.

Trong năm hoạt động tự doanh bị lỗ 4 tỷ đồng, tuy nhiên mức lỗ này thấp hơn rất nhiều so với năm 2010 (lỗ 21,2 tỷ đồng).
Tổng thu nhập thực hiện năm 2011 của HSC xấp xỉ 400 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm đạt 237,5 tỷ đồng, riêng quý IV đạt 55,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 236,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 194,5 tỷ đồng. EPS cả năm theo HSC 1.952 đồng/CP; giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2011 đạt 20.320 đồng/CP.

So với đầu năm 2011, tại ngày 31/12/2011, tổng tài sản của HSC đạt 2628,2 tỷ đồng, tăng 4%; tiền và các khoản tương đương tiền đạt xấp xỉ 674 tỷ đồng, giảm 45,6% trong đó tiền gửi của nhà đầu tư là 197,2 tỷ đồng; đầu tư dài hạn 123,5 tỷ đồng, tăng 500% chủ yếu do HSC đã đầu tư dài hạn chứng chỉ quỹ 102,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 378,6 tỷ đồng.

Ông Johan cho biết, tiền mặt của công ty giảm do năm 2011 HSC đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn vốn để mang lại hiệu quả cao hơn việc gửi tiền ngắn hạn. Cụ thể như hoạt động repo trái phiếu – HSC mua trái phiếu chính phủ (TPCP) của các định chế tài chính sau đó (3-6 tháng) bán lại với giá cao hơn cho những định chế tài chính khác.

Hoạt động Repo TPCP cho phép HSC ghi nhận lợi suất khoảng 15-21% cao hơn mức lãi suất tiền gửi trên thị trường.

Việc đẩy mạnh hoạt động repo TPCP được thể hiện đồng thời qua việc giảm tiền mặt, cũng như ghi nhận tăng khoản phải thu khác từ 86,8 tỷ đồng (đầu năm 2011) tăng lên 948,9 tỷ đồng (cuối năm 2011), trong đó Repo TPCP tăng từ 61,7 tỷ đồng lên 900,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tiền và khoản phải thu - repo TPCP tại ngày 31/12/2011 là hơn 1.500 tỷ đồng - cao hơn đầu năm 2011.

HSC có kế hoạch sẽ nâng mức cổ tức thực hiện năm 2011 từ 12% (kế hoạch) lên 15%. Kế hoạch này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong kỳ họp tới đây.

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ/HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên