TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HLG: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

HLG: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Lý do: Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán chuyển từ lãi 281.378.406 đồng thành lỗ 29 tỷ đồng.

Ngày 16/04/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 147/2013/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã CK: HLG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/04/2013.

Lý do: theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 281.378.406 đồng thành lỗ 29 tỷ đồng; Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1.1f Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên