TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hướng dẫn cụ thể về việc nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Hướng dẫn cụ thể về việc nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Tổng cục thuế, Bộ Tài Chính đã ban hành các quy định rõ về việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Kể từ ngày 01/01/2009, các công ty chứng khoán, các Sở giao dịch chứng khoán sẽ khấu trừ, kê khai thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng chứng khoán theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC và Công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính.

Đối với chứng khoán đã niêm yết

Sau mỗi giao dịch bán thành công, CTCK tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ theo thuế suất 0,1% tính trên tổng giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng. CTCK có trách nhiệm giữ lại số thuế khấu trừ và làm thủ tục nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Nếu NĐT mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng thì CTCK thông báo cho Ngân hàng số thuế phải khấu trừ để NH giữ lại và chuyển số thuế lại cho CTCK (không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo khấu trừ của CTCK).

Số thuế khấu trừ kê khai hàng tháng được căn cứ vào kết quả giao dịch chứng khoán thành công trong tháng (không phụ thuộc vào thời hạn chuyển tiền).

Đối với cổ phiếu chưa niêm yết

Cổ phiếu chưa niêm yết những đã đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội: CTCK có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế; giao dịch thực hiện khấu trừ thuế được thực hiện như đối với chứng khoán đã niêm yết.

Cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại HNX nhưng công ty phát hành cổ phiếu ủy quyền cho CTCK quản lý số đăng ký cổ đông: CTCK đó sẽ có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế.

Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng thì CTCK căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế (công ty phát hành CK phải cung cấp cho CTCK giá trị sổ sách của công ty).

CTCK chỉ được làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sau khi người chuyển nhượng cổ phiếu đã nộp thuế TNCN.

Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký tại HNX và công ty phát hành không ủy quyền cho CTCK quản lý danh sách cổ đông hoặc chỉ ủy quyền quản lý một bộ phận danh sách NĐT thì công ty phát hành chứng khoán sẽ là nơi có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế.

Căn cứ khấu trừ giống như trường hợp trên (khấu trừ theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, nếu không khi giá thì khấu trừ theo giá trị sổ sách).

Công ty phát hành chỉ được làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi người chuyển nhượng cổ phiếu đã nộp thuế TNCN.

Về phương pháp nộp thuế

CTCK, các Sở giao dịch chứng khoán khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 20 của tháng sau đồng thời thực hiện nộp số thuế đã khấu trừ vào NSNN.

Cá nhân nếu áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% thì phải thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý CTCK mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân áp dụng thuế suất 20% đối với chuyển nhượng chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đăng ký phương pháp nộp thuế theo mẫu số 15/ĐK-TNCN với cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Thời hạn đăng ký được thực hiện như sau: Năm 2009, cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký ngay từ đầu năm, thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2009. Từ năm 2010 trở đi cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm trước.

- Thực hiện đăng ký thuế và có mã số thuế. Thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế từ việc chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

- Việc áp dụng thuế suất 20% phải tính trên tổng các loại chứng khoán đã giao dịch trong năm dương lịch.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%.

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

35 biểu mẫu về đăng ký, kê khai nộp thuế

Phương Mai
Theo Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên