TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IFS: Chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết

IFS: Chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4-2012, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -495,3 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 381,4 tỷ đồng.

Ngày 18/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được BCTC Hợp nhất Quý 04 năm 2012 của CTCP Thực phẩm Quốc tế (mã chứng khoán: IFS). Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của IFS Quý 04 năm 2012 là: -132 tỷ đồng dẫn đến Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2012 là -143,1 tỷ đồng .

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4-2012, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -495,3 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 381,4 tỷ đồng. Hiện nay, IFS đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/09/2012, chứng khoán bị huỷ niêm yết trong trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”. Như vậy, nếu Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2012 của IFS vẫn có lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp thì SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán IFS.

thanhhuong

HSX

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên