TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IVS: Ông YANG XIAO DONG - Thành viên HĐQT đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

IVS: Ông YANG XIAO DONG - Thành viên HĐQT đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/03/2014 đến ngày 24/04/2014.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông IVS thường niên năm 2014 vừa kết thúc ngày 15/03/2014 bầu làm thành viên HĐQT, Ông YANG XIAO DONG đã đăng ký đợt 1 mua ngay 1.500.000 cổ phần IVS, thông tin đăng ký mua như sau:

1. Tên cá nhân: Ông YANG XIAO DONG

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

3. Mã chứng khoán giao dịch: IVS

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: .... tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu chiếm 0%

6 Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu chiếm 9,3% vốn điều lệ IVS

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

9. Phương thức giao dịch: khớp lệnh/thỏa thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/03/2014 đến ngày 24/04/2014

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/IVS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên