TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kế hoạch hoán đổi TPCP năm 2013

Kế hoạch hoán đổi TPCP năm 2013

Thực hiện Quyết định số 517/QĐ-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch hoán đổi TPCP năm 2013, Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch hoán đổi đối với các nhóm trái phiếu năm 2013 cụ thể như sau:

Nhóm 1

STT

Mã trái phiếu

Lãi suất (%)

KLNY

(tỷ đồng)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Thời gian dự kiến thực hiện hoán đổi

1

TB1015036

11,5

400

26/4/2010

26/4/2015

Tháng 4/2013

2

TB1015048

11,15

300

10/6/2010

10/6/2015

3

TB1015055

10,3

1.300

8/7/2010

8/7/2015

4

TD1015053

11

2

25/1/2010

25/1/2015

5

TD1015056

10,4

550

6/7/2010

6/7/2015

6

TD1215027

11,15

250

26/3/2012

26/3/2015

Nhóm 2

7

TD1217026

11,1

490

19/3/2012

19/3/2017

Tháng 5/2013

8

TD1217039

9,6

500,15

30/6/2012

30/6/2017

9

TD1217040

9,8

1.300

15/7/2012

15/7/2017

Nhóm 3

10

TD1020046

11,3

500

7/6/2010

7/6/2020

Tháng 6/2013

11

TD1020061

10,8

750

11/10/2010

11/10/2020

12

TP1A1105

9,1

105

17/5/2005

17/5/2020

13

TP1A1505

9,2

100

15/6/2005

15/6/2020

14

TP1A1805

9,2

90

30/6/2005

30/6/2020

15

TP1A2605

9,25

50

25/8/2005

25/8/2020

16

TP1A3005

9,25

50

8/9/2005

8/9/2020

17

TD1020065

10,8

850

18/10/2010

18/10/2020

Nhóm 4

18

TP1A0906

9,25

130

9/3/2006

9/3/2021

Tháng 7/2013

19

TP1A1406

9,25

300

5/4/2006

5/4/2021

20

TD1121021

11,5

1.344

22/2/2011

22/2/2021

21

TD1222012

11,1

1.050

20/2/2012

20/2/2022

22

TD1222042

9,5

1.450

31/5/2012

31/5/2022

Kho bạc Nhà nước thông báo để các chủ sở hữu trái phiếu thuộc các nhóm trái phiếu dự kiến thực hiện hoán đổi được biết và phối hợp thực hiện.


thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên