TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KLS: Năm 2013 nâng cao hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ tài chính

KLS: Năm 2013 nâng cao hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ tài chính

Tổng số tài khoản mở tại KLS tại thời điểm cuối năm 2012 là 10.301 tài khoản, tăng 2,31% so với năm 2011.


CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) công bố báo cáo thường niên 2012. Theo đó, các mảng

Về hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Các mục tiêu đặt ra với công tác nguồn vốn của KLS đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tính đến hết năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của KLS đến cuối năm 2012 đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Hoạt động gửi tiền đã đem lại doanh thu 202 tỷ đồng trogn công ty, giảm 62,37% so với năm 2011 cho lãi suất giảm. KLS chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng để có phương án hiệu quả nhất.

Về hoạt động tự doanh

Năm 2012 KLS đã mạnh dạn đẩy mạnh mảng tự doanh gia tăng vị thế nắm giữ trên thị trường, do những yếu tố bất ngờ trong nửa cuối năm, đặc biệt là sự quan ngại tăng cao về tình trạng sở hữu chéo của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng của các nhóm lợi ích kinh tế đe dọa sự an toàn của hệ thống gnana hàng cũng như hiệu quả của việc luân chuyển dòng vốn trong nền kinh tế, TTCK sụt giảm quý 3 và 2/3 quý 4/2012 khiến hoạt động tự doanh bị lỗ lớn.


Tuy nhiên kiên định với tầm nhìn của mình, KLS đã hưởng lợi đáng kể khi thị trường phục hồi trong tháng 12/2012, giúp công ty có lãi khi kết thúc năm tài chính.

Về hoạt động tư vấn

Năm 2012 KLS ký mới 1 hợp đồng tư vấn niêm yết, nâng tổng số hợp đồng tư vấn niêm yết thực hiện lên 10 hợp đồng, số hợp đồng tư vấn phát hành đang thực hiện là 17 hợp đồng (trong đó ký mới 4 hợp đồng). Tư vấn cấu trúc DN, M&A thực hiện 4 hợp đồng…Tổng cộng năm 2012 KLS thực hiện 46 hợp đồng tư vấn doanh nghiệp các loạt, đạt doanh thu 2,96 tỷ đồng. Các khách hàng truyền thống của KLS có Tổng công ty Vinaconex, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, HD Bank, CTCP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao…

Về hoạt động môi giới

Tổng số tài khoản mở tại KLS tại thời điểm cuối năm 2012 là 10.301 tài khoản, tăng 2,31% so với năm 2011.

Doanh thu môi giới năm 2012 của KLS đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 20,54% so với năm 2011.

Cuối năm 2012 còn 97 nhân viên

Số lượng nhân viên năm 2012 giảm từ 99 nhân viên xuống 97 nhân viên trong đó tuyển mới 18 người và nghỉ việc 20 người, có 44 người có chứng chỉ hành nghề. Hầu hết các nhân viên nghỉ việc chuyển sang ngành khác mang tính ổn định hơn.

KLS không vay nợ từ các tổ chức tài chính, các khoản công nợ phải trả rất thấp do đó KLS không có rủi ro thanh toán tại thời điểm cuối năm 2012.

Tổng tài sản của công ty cuối năm 2012 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, lượng tiền mặt giảm từ 1.800 tỷ đầu năm xuống 1.300 tỷ cuối năm, giá trị khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 122 tỷ lên 735 tỷ đồng.

Kế hoạch 2013

Năm 2013, HĐQT KLS dự kiến sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty theo hướng thành lập các bộ phận quản trị rủi ro, phù hợp với các quy định mới. Bên cạnh đó HĐQT tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và đẩy mạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính cho các NĐT mở tài khoản tại KLS để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

báo cáo KLS

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên