TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

L35 không được phép giao dịch ký quỹ

L35 không được phép giao dịch ký quỹ

Ngày bắt đầu không được giao dịch ký quỹ: 23/08/2013.

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cơ khí lắp máy Lilama ;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: L35

- Ngày bắt đầu không được giao dịch ký quỹ: 23/08/2013

- Lý do chứng khoán không được giao dịch ký quỹ: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 trên Báo cáo tài chính bán niên 2013 đã được soát xét của CTCP Cơ khí lắp máy Lilama là số âm sau khi tính đến ảnh hưởng ý kiến ngoại trừ của kiểm toán (-496.425.583 đồng) và lợi nhuận sau thuế âm tương ứng.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên