TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

NDN, TVC, NSC, LIX, LIG, TIX, DRL, ADP, HAD, SGN vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 11/1/2015. Đồng thời NDN cũng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 6 cổ phiếu). Ngày cấp mã quyền mua 18/12/2015.

CTCP Quản lý quỹ đầu tư Trí Việt (TVC): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 15/12/2015. Đồng thời TVC cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). thời gian thực hiện 28/12/2015.

CTCP Bột giặt LIX (LIX): Ngày 4/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 18/12/2015.

CTCP Licogi 13 (LIG): ngày 30/11 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 24/12/2015. LIG cũng chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% và nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18% do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đồng thời, LIG cũng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường để thông qua phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL): Ngày 21/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 20/1/2015.

CTCP Sơn Á Đông (ADP – UPCoM): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 23/12/2015.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức ddoqtj 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 29/12/2015.

CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 17/12/2015.

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 21/12/2015.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên