TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

TS4, PDN, DGL, HGM, TV4, SD4, PPH, BST, WSB, MKP, IME, TCC, DTH, APF, DCF vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Thủy sản số 4 (TS4): Ngày 19/2 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 30/9/2015.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 21/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 19/2/2016.

CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL): Ngày 18/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 27/1/2016.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM): Ngày 18/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 29/1/2016.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4): Ngày 20/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 29/1/2016.

CTCP Sông Đà 4 (SD4): Ngày 18/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 29/1/2016.

CTCP Phong Phú (PPH – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 19/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 26/1/2016.

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST): Ngày 20/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 3/2/2016.

CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB - UPCoM): Ngày ½ - ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 25/2/2016.

CTCP Hóa dược phẩm Mekophar (MKP – đại chúng chưa niêm yết): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 1/2/2016.

CTCP Cơ khí và xây lắp Công nghiệp (IME - UPCoM): Ngày 19/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 205 (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) Thời gian thực hiện 2/2/2016.

CTCP Tico (TCC – UPCoM): Ngày 21/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 2/2/2016.

CTCP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 5/2/2016.

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thực hiện 26/1/2016.

CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 21/1 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 1/2/2016.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên