TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/01

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/01

Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh ước tính năm 2012 trong đó PHR báo lợi nhuận vượt 45% kế hoạch.

Lịch sự kiện

AAA: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

FMC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2012 (5%)

MCF: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

NAV: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (9%)

PMC: Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu phát hành thêm (44%)

SKS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (16%)

VBC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2012 (15%)

Tin doanh nghiệp

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa – Năm 2012 PHR ước lợi nhuận đạt 740 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch năm, trong đó, 500 tỷ đồng là lợi nhuận từ kinh doanh cao su và 240 tỷ đồng là từ thanh lý vườn cây và hoạt động tài chính.

Năm 2013, PHR đặt kế hoạch khai thác 10.636 ha cao su; sản lượng khai thác 19.600 tấn, tương đương năm 2012; sản lượng tiêu thụ 26.600 tấn, giảm 13% so với năm 2012.

PVC - Tổng công ty Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí – CTCP – Năm 2012 doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm. Lãi trước thuế 2012 của PVC vượt kế hoạch 46% đạt 294 tỷ đồng.

Kế hoạch 2013 của PVC đặt ra tổng doanh thu khoảng 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 146,8 tỷ đồng

PXS - CTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí - Doanh thu năm 2012 ước đạt 1.350 tỷ đồng, vượt mục tiêu đặt ra là 1.210 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 ước đạt 85,8 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước.

Năm 2013 đặt mục tiêu sản lượng đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.380 tỷ đồng, lợi nhận trước thuế 100 tỷ đồng và thu nhập của người lao động 9,8 triệu đồng/người/tháng.

ADC - CTCP Mĩ thuật và Truyền thông - Năm 2012, ADC đạt 90,82 tỷ đồng doanh thu, tăng 48% so với năm 2011 và hoàn thành vượt kế hoạch 51,4%; lợi nhuận đạt 5,06 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước và vượt 40,5% kế hoạch năm. Công ty cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 12%.

Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu 90 tỷ đồng, lợi nhuận 5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 18%.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến phát hành 107.474.210 cp cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Cổ đông cũng nhất trí phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho trái chủ của trái phiếu quốc tế với giá không thấp hơn 21.000 đồng/cp.

CTS - CTCP CK Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Thông qua ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất giảm 16% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012 từ 102 tỷ xuống còn 86 tỷ đồng.

SSI - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Dự kiến phát hành 1.205.200 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với tỷ lệ 0,345% nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 12,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ 17/1 nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày 3/1.

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM - Đã đóng cửa Phòng giao dịch Láng Hạ tại địa chỉ số 19 Láng Hạ, Hà Nội. Hiện HCM còn lại 4 địa điểm giao dịch tại TP. HCM và 2 địa điểm giao dịch tại Hà Nội.

RCL - CTCP Địa ốc Chợ lớn - Ngày 17/1 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 15/1. Phần cổ phiếu lẻ thập phân của cổ phiếu chia cho cổ đông được Công ty thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

VFC - Công ty Cổ phần Vinafco - Ngày 07/01, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định về việc hủy niêm yết 34 triệu cổ phiếu VFC. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 31/01/201. Lý do: Hủy niêm yết tự nguyện thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua ngày 19/04/2012

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIG - CTCK Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Kể từ 25/12/2012, Asean Small Cap Fund trở thành cổ đông lớn, sau khi nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,59% lên 5,22%.

PET - Tổng CTCP DV Tổng hợp Dầu khí - Ông Phùng Tuấn Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã mua 91.900 cp trong tổng 300.000 cp đã đăng ký từ ngày 04/12/2012 đến 04/01/2013 do giá cổ phiếu tăng cao hơn dự kiến mua. Sau giao dịch, ông Hà nắm 701.470 cp PET, chiếm tỷ lệ 1,02%.

DHL - CTCP Cơ Khí Vận tải Thương mại Đại Hưng - Lotus Mekong River Equity Fund đã bán 57.500 cp giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,94% xuống 5,9% kể từ ngày 28/12/2012.

SBT - CTCP Bourbon Tây Ninh - CTCP Điện Gia Lai (GEC) đã mua thêm 4.860.780 cp trong tổng 7 triệu cp đăng ký mua từ ngày 06/12/2012 đến 04/01/2013 do giá mua không đạt kỳ vọng. Sau giao dịch, Điện Gia Lai nắm 10.700.930 cp, ứng với tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,57% lên 8,36%.

VFMVFA - Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HCM) đã mua 283.000 chứng chỉ quỹ (ccq) và bán 300 ccq nâng tỷ lệ tăng từ 7,04% lên 8,21% tổng số ccq đang lưu hành kể từ ngày 04/01.

BGM - CTCP Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang - Ông Ngô Văn Phương, Chủ tịch HĐQT đã mua 59.970 cổ phiếu BGM vào ngày 28/12/2012 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Bà Ngô Thị Huyền là em ông Ngô Văn Phương, đã bán 20.980 cổ phiếu BGM vào ngày 2/1/2013 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

HBS - CTCP Chứng Khoán Hòa Bình - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đã đăng ký bán 1.250.100 cp từ 29/11 đến 28/12 nhưng giao dịch bất thành do khớp lệnh trên thị trường giao dịch tập trung, lượng cổ phiếu đăng ký không bán được trong thời gian đã đăng ký.

TDN - CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin - CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã mua xong 20.000 cổ phiếu TDN nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2.892.900 cổ phiếu (18,08%).

SVC - CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Từ 24/10/2012 đến 27/12.2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn chỉ bán ra 50.000 cổ phiếu SVC và không mua vào cổ phiếu nào, làm giảm sở hữu xuống 2.484.790 cổ phiếu, tỷ lệ 9,95%.

UNI - CTCP Viễn Liên - Đăng ký mua 948.000 cổ phiếu quỹ nhưng chỉ mua được 301.600 cổ phiếu do Công ty đang tập trung thanh khoản để trả cổ tức đợt I/2012. Lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch là 301.600 cổ phiếu UNI.

NDN - CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Đà Nẵng - Bà Mai Thị Thi, vợ ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch HĐQT đã mua xong 70.000 cổ phiếu trong tổng số 256.112 cổ phiếu NDN. Sau giao dịch, bà Thi nắm giữ 326.112 cổ phiếu NDN.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HBS - CTCP Chứng Khoán Hòa Bình - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đăng ký bán hết toàn bộ 1.250.100 cp từ 08/01 đến 07/02.

PXA - CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An - Từ ngày 8/1/2013 đến ngày 6/2/2013, ông Trần Hoàng Đạt, Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 10.500 cổ phiếu PXA theo phương thức khớp lệnh.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Trần Thị Tuyết, vợ ông Đạt cũng đăng ký bán toàn bộ 10.000 cổ phiếu PXA nắm giữ nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

HPC - CTCP Chứng khoán Hải Phòng - Nhằm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HPC từ ngày 8/1/2013 đến ngày 7/2/2013.

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HNX&HSX

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên