TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/01

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/01

Thêm gần 30 BCTC năm 2011 được công bố trên CafeF. Lợi nhuận khác đang gây chú ý khi trở thành cứu cánh giúp nhiều doanh nghiệp thoát lỗ.

Lịch sự kiện

AVS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý IV/2011

Thêm 6 doanh nghiệp báo lỗ

ORS – CTCP Chứng khoán Phương Đông - Trong Q4, công ty đạt 19,7 tỷ đồng doanh thu và lỗ hơn 34 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011 công ty bị lỗ 40,94 tỷ đồng trong khi năm 2010 lãi 28,3 tỷ.

VKP - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa - Riêng quý IV, VKP đạt 39,76 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ gộp 10,47 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, VKP đạt 170,29 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ 52,37 tỷ đồng LNST.

PPI - CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương - Lợi nhuận trước thuế quý IV âm 3,3 tỷ đồng; lũy kế cả năm dạt 9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 6,2 tỷ đồng.

CSG - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn – Quý IV/2011 lỗ 5,49 tỷ đồng LNST. Lũy kế cả năm 2011, CSG đạt 10,67 tỷ đồng LNST giảm 71,08% so với cùng kỳ.

TYA - CTCP Dây & Cáp điện Taya Việt Nam – Quý IV/2011 lỗ sau thuế 847 triệu đồng. Do ba quý đầu công ty có lãi nên lũy kế cả năm 2011 doanh thu thuần đạt 1.316,6 tỷ đồng, LNST đạt 35,89 tỷ đồng.

TKC - CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ - Quý IV/2011, lỗ sau thuế 3,45 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 8,55 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, LNST đạt 8,67 tỷ đồng giảm 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ

DPR - Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú - LNST quý IV/2011 đạt 347,12 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế cả năm 2011, công ty mẹ DPR đạt 846,64 tỷ đồng LNST tương đương EPS đạt 19.689 đồng.

HRC - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình - HRC lãi 27,81 tỷ đồng quý IV, tăng 24,54% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế năm 2011, HRC đạt 127,85 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 34,31% so với cùng kỳ năm 2010.

DSN - Công ty cổ phần Công viên nước đầm Sen – Quý IV/2011 LNST đạt 10,19 tỷ đồng tăng 186,24 % so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2011, LNST đạt 56,99 tỷ đồng tăng 52,22% so với cùng kỳ năm trước (37,44 tỷ đồng). EPS năm 2011 đạt 6.745 đồng.

LDP - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - Riêng quý IV, LDP đạt 7,33 tỷ đồng LNST tăng 3,82%. Lũy kế cả năm 2011, LDP đạt 21,09 tỷ đồng LNST tăng 16,71%.

HTL - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long - Riêng quý IV, LNST đạt 2,8 tỷ đồng, tăng 67,66% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế cả năm 2011, HTL đạt 7,4 tỷ đồng LNST, giảm 25,63% so với cùng kỳ.

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 81 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2010; lũy kế cả năm đạt 269 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2010.

PPG - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong – Quý IV/2011 đạt 1,3 tỷ đồng LNST tăng mạnh so với mức lãi 200 triệu đồng cùng kỳ năm 2010.Lũy kế cả năm 2011, PPG đạt 8,09 tỷ đồng LNST giảm 15,29%.

GDT - Công ty cổ phần chế biến Gôc Đức Thành - Riêng quý IV/2011 LNST đạt 7,81 tỷ đồng,tăng 16,22% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2011, GDT đạt 42,16 tỷ đồng LNST tăng 25,25% so với cùng kỳ năm trước.

AAM - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong - Riêng quý IV, AAM đạt 12,15 tỷ đồng LNST tăng gần 24% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2011, AAM đạt 63,41 tỷ đồng LNST, tăng 38,84% so với cùng kỳ năm 2010. EPS cả năm 2011 đạt 6.938 đồng.

BDB - Công ty cổ phần Sách và thiết bị Bình Định - Riêng quý 4 năm 2011, LNST đạt 1,26 tỷ đồng tăng 404% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2011 LNST đạt 1,12 tỷ đồng tăng 20,43% so với cùng kỳ năm trước đạt được là 927 triệu đồng. EPS năm 2011 đạt 993 đồng.

Thêm 10 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ

DXV- Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng – Quý IV/2011, LNST đạt 1,87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2010, DXV lãi 19,9 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, DXV đạt 7,48 tỷ đồng LNST giảm 69,56% so với cùng kỳ.

CYC - CTCP Gạch men Chang Yil – Lợi nhuận sau thuế quý IV/2011 của CYC đạt 778 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế cả năm 2011 công ty đạt 489,1 triệu đồng LNST, trong khi đó năm 2010 công ty lỗ ròng 10, 3 tỷ đồng.

SMC - Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC – Quý IV/2011 đạt 948 triệu đồng LNST trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ là 943 triệu đồng. Lũy kế năm 2011, SMC đạt 73,32 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 10,17% so với cùng kỳ năm 2010.

VIP - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mẹ) - Riêng quý IV, VIP đạt 5,17 tỷ đồng lợi nhuận ròng giảm 70,54% so với cùng kỳ.Lũy kế cả năm 2011, VIP đạt 74,79 tỷ đồng LNST, tăng 64% so với cùng kỳ.

TBC - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà – Quý IV/2011, LNST đạt 3,55 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 12,27 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế năm 2011, TBC đạt 27,76 tỷ đồng LNST, giảm 32,8% so với mức 41,27 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011.

CNG - CTCP CNG Việt Nam – Quý IV giá vốn hàng bán tăng hơn ba lần, dẫn đến LNTT giảm từ 46,9 tỷ xuống 27,26 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 227,3 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức 105,7 tỷ đồng của năm 2010.

DTA - Công ty Cổ phần Đệ Tam – Quý IV/2011, lợi nhuận sau thuế đạt 463 triệu đồng trong khi đó cùng kỳ năm ngoái là gần 11 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011 của DTA chỉ đạt 1,9 tỷ đồng so với 25,4 tỷ đồng năm 2010 giảm tới 23,5 tỷ đồng.

SMT - Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường – Quý IV/2011, LNST chỉ đạt gần 12 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 1,01 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, SMT đạt 735 triệu đồng LNST, giảm mạnh so với mức 4,24 tỷ đồng đạt được cả năm 2010.

CVT - Công ty Cổ phần CMC - LNST quý IV đạt 4,12 tỷ đồng, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế năm 2011, CVT đạt 20,75 tỷ đồng LNST, giảm 31,6% so với năm 2010.

BBC - CTCP Bibica - Quý IV/2011, lợi nhuận sau thuế giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt mức 22,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 46,8 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. EPS theo BBC cả năm đạt 3.034 đồng/CP.

Tin doanh nghiệp

LSS - Công ty CP mía đường Lam Sơn – Lasuco - Năm 2011 dự kiến đạt hơn 485 tỷ đồng LNTT, tăng 24,6% năm 2010. Năm 2012, Đường Lam Sơn đặt mục tiêu 550 tỷ đồng LNTT và cổ tức dự kiến chi trả là 25 - 30%

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Trong năm 2011 công ty đã tiêu thụ được trên 27.000 tấn; Doanh thu ước đạt 334 triệu USD (đây là số của doanh nghiệp), còn nếu số từ hải quan thì là 338 triệu USD.

CII - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - UBND TPHCM vừa phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cầu Sài Gòn 2 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2014.

NTB - CTCP Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình giao thông - Ngày 19/01, HĐQT thông qua việc tiếp tục hoãn chi trả cổ tức năm 2010 đến tháng 6/2012 thay vì tháng 3 như thông báo trước đó. Cùng với việc giãn thời gian trả cổ tức, công ty giãn thời gian chốt danh sách cổ tức từ tháng 1 lên tháng 5/2012.

VFR - Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Có kế hoạch bán 02 tàu vận tải biển chở hàng khô đã qua sử dụng theo hình thức chào giá cạnh tranh công khai trong nước và nước ngoài với giá khởi điểm gần 179 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIC - Công ty Cổ phần Vincom - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sinh Thái đã nhận sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu VPL 25.116.218 đơn vị nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 49.722.460 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,05%

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đã nhận sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu VPL 32.003.168 đơn vị nâng số cổ phiếu nắm giữ sau khi VPL sáp nhập VIC là 78.693.135 đơn vị tương đương tỷ lệ 14,32%

Ông Phạm Nhật Vượng nhận sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu VPL là 15.246.000 đơn vị nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi VPL sáp nhập VIC lên 168.478.047 đơn vị tương đương tỷ lệ 30,67%.

Bà Phạm Thu Hương-vợ ông Phạm Nhật Vượng đã nhận sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu VPL là 11.506.640 đơn vị nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi VPL sáp nhập VIC: 29.052.083 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,29%

Ngày thay đổi sở hữu của các giao dịch trên là 13/1/2012.

SHC - Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn - Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán toàn bộ 265.510 CP, đã mua 0 CP. Giao dịch thực hiện từ 28/12/2011 đến 17/1/2012.

Ông Bùi Minh Tuấn – em ông Ngọc-Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán toàn bộ 389.440 CP. Giao dịch thực hiện ngày 16/1/2012.

Ông Nguyễn Đại Thắng đã mua 654.950 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17,66% vốn. Giao dịch trở thành cổ đông lớn thực hiện ngày 16/1/2012.

SVN - Công ty cổ phần SOLAVINA - Bà Vũ Thị Hòa đã mua 160.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5,33% vốn. Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2012.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BMP - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - FTIF - Templeton Frontier Markets Fund đăng ký mua 441.750 cp và bán 1.747.288 cp. Thời gian giao dịch từ ngày 31/01/2012 đến 31/03/2012.

PVL - CTCP Địa ốc Dầu khí - Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PVL nhằm uỷ quyền bán cho khách hàng ủy thác và cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch từ 30/01/2012 đến 19/03/2012.

PV2 - CTCP Đầu tư PV2 - Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt (mã CK: PVF) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu từ 20/01 đến 16/03/2011. Hiện PVF đang nắm giữ 3.110.016 CP (tỷ lệ 8,44%). Mục đích giap dịch ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác và cơ cấu danh mục đầu tư

TNG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Nguyễn Xuân Thụy - Cổ đông lớn - đăng ký mua 200.000 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 713.650 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,3% lên 913.650 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/1 đến 20/3/2012.

FDC - CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM - Từ 30/01 đến 29/02, Công ty TNHH Doanh Bảo An đăng ký mua thêm 500.000 cp nhằm tăng nắm giữ lên 3.186.680 cp (15,75%).

Trước đó, từ 20/12/2011 đến 18/01/2012, tổ chức này đã mua 2 triệu cp, tăng nắm giữ lên 2.686.680 cp (13,28%) và trở thành cổ đông lớn của FDC.

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HNX&HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên