TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/01

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/01

Các doanh nghiệp dồn dập công bố KQKD năm 2009 và DRC là doanh nghiệp hiện có mức EPS cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết công bố KQKD tính tới thời điểm này.

Lịch sự kiện

AGF: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2009 (10%)

IMP: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2009

SDJ: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2009 (8%)

QNC: Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng (18%) và tạm ứng cổ tức (10%)

TDH: Ngày giao dịch chính thức 12.625.000 cổ phiếu phát hành thêm

Tin công ty

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Lũy kế năm 2009, VCB đạt 15.292,02 tỷ đồng thu nhập lãi và thu nhập tương tự, tăng 38,55% so với năm 2008; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1.400,01 tỷ đồng, tăng 105,62% so với năm 2008; lãi thuần từ mua bán chứng khoan kinh doanh đạt 697,2 tỷ đồng, tăng gấp 10,27 lần so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.431,97 tỷ đồng, bằng 330,35% so với năm ngoái.

REE - CTCP Cơ điện lạnh - Quý IV/2009, nhóm Công ty đạt tổng doanh thu thuần 414,57 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt 103,74 tỷ đồng.Lũy kế 12 tháng năm 2009, nhóm Công ty đạt được tổng doanh thu thuần 1.173,77 tỷ đồng, hoàn thành 97,81% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng); và lợi nhuận trước thuế đạt 488,2 tỷ đồng, hoàn thành 195,28% so với kế hoạch năm 2009 (250 tỷ đồng).

VPL - CTCP Du lịch Vinpearlland - Lũy kế năm 2009, VPL đạt 485,86 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính và 188,69 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 66,91 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 61,74 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 55,02 tỷ đồng tương đương giảm 24,82% so với năm 2008. EPS đạt 550 đồng/cổ phần.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 của HAG đạt 4.370,25 tỷ đồng, tăng 132% so với năm 2008, doanh thu hoạt động tài chính đạt 199,38 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Công ty đạt 1.743,05 tỷ đồng, tăng 73,36% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.286,9 tỷ đồng, tăng 68,24% so với năm ngoái, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.188,85 tỷ đồng. EPS đạt 4.432 đồng/cổ phiếu.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Doanh thu quý 4 của PPC đạt 1,057.23 tỷ đồng, giảm nhẹ 4.5% so với quý 3; lũy kế cả năm PPC đạt 4,420.94 tỷ đồng, hoàn thành 105.5% so với kế hoạch. Tính đến hết năm 2009, lợi nhuận trước và sau thuế của PPC đạt lần lượt 885.64 tỷ đồng và 889.77 tỷ đồng. Sở dĩ lợi nhuận sau thuế của công ty cao hơn trước thuế là nhờ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 5.44 tỷ đồng.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Năm 2009, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 4.200,3 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2008 và hoàn thành 129,4% kế hoạch; doanh thu đạt 3.200,1 tỷ đồng, tăng 32,1% so với năm ngoái và hoàn thành vượt 17,8% kế hoạch. Vốn đầu tư phát triển, năm 2009 Công ty đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 33% so với năm ngoái và hoàn thành 95,5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 838 tỷ đồng, tăng 69% so với năm ngoái và vượt 73% kế hoạch.

KBC - Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP - Năm 2009, Công ty đạt 1.049,69 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính đạt 355,68 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 616,74 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 725,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 642,12 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 614,26 tỷ đồng.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Năm 2009, PHR đạt 24.092,17 tấn mủ quy khô, hoàn thành 104,75% kế hoạch, sản lượng thu mua đạt 5.430,86 tấn mủ quy khô, hoàn thành 155,14% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 1.039,61 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vườn cây công ty đạt 852,04 tỷ đồng, hoàn thành vượt 17,04% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 260,588 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 42,35%. Công ty dự kiến trình ĐHCĐ cổ tức năm 2009 là 22%.

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Lũy kế cả năm, DRC đạt 1.809 tỷ đồng doanh thuần, tăng 519 tỷ đồng, tương ứng tăng 40,2% so với năm trước.Lợi nhuận gộp đạt 520 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp đạt 28,7% (năm 2008 là 12,2%). Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 390,3 tỷ đồng, tăng 338,5 tỷ, tương ứng tăng 653,6% so với năm trước. Mức lợi nhuận này tương ứng với EPS đạt 25.368 đồng – đây là mức EPS cao nhất mà 1 doanh nghiệp niêm yết công bố tính tới thời điểm này.

ANV - CTCP Nam Việt - Lũy kế cả năm 2009, ANV đạt 1.859,35 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44% so với năm 2008. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bị lỗ 178,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là âm 176,3 tỷ đồng, so với năm ngoái là 97,7 tỷ đồng.

VIP - CTCP vận tải xăng dầu VIPCO - Trong quý IV, công ty ty đạt 351 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 39,4 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 1,92 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới 52,45 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Cùng với các khoản chi phí bán hàng, chi quản lý, lợi nhuận HĐKD quý IV của VIP bị lỗ 30,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý IV là -31,5 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, VIP đạt 1.213 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 60,37 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 1.009 đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

BVH - Tập đoàn Bảo Việt - Ngày 19/1/2010, Công ty Bảo hiểm HSBC (khu vực Châu Á-Thái Bình Dương) đã hoàn tất việc tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn Bảo Việt, từ mức 10,32% (tương đương với 59.125.161 cổ phiếu) hiện nay lên 18% thông qua việc mua 53.682.474 cổ phần mới với trị giá 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 101,8 triệu Đôla Mỹ). Như vậy, sau khi bán cổ phần cho HSBC vốn của Tập đoàn Bảo Việt đã tăng từ trên 5.730 tỷ đồng lên 6.267 tỷ đồng.

HTV - CTCP Vận tải Hà Tiên - Ông Quách Đình Dương, cổ đông lớn của HTV đã mua xong 4.000 cổ phiếu HTV, nâng số cổ phiếu HTV hiện ông nắm giữ lên 473.470 cổ phiếu (5,03%).

DVD - CTCP Dược phẩm Viễn Đông - Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Kỹ thuật Hoàn Thiện, cổ đông lớn của DVD đã mua xong 302.710 cổ phiếu DVD. Qua đó, nâng số cổ phiếu DVD nắm giữ từ 910.770 cổ phiếu lên 1.213.480 cổ phiếu, tương đương tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DVD từ 7,65% lên 10,18%.

HVG - CTCP Hùng Vương - CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cổ đông lớn của HVG đã mua xong 919.970 cổ phiếu. Sau giao dịch, SSI nắm giữ 6.935.590 cổ phiếu HVG (11,559%).

KHA - CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội - Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) đã bán 409.640 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.097.927 đơn vị xuống còn 2.688.287 đơn vị tương đương tỷ lệ 19,04%. Giao dịch kết thúc ngày 22/1/2010.

SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) đã bán 145.670 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 7.630.723 đơn vị tương đương tỷ lệ 30,53%. Giao dịch thực hiện từ 22/10/2009 đến 21/1/2010.

AAM - Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong - Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt đã mua 159.440 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 595.980 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,26% lên 755.420 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,66%. Giao dịch thực hiện từ 15/1 đến 25/1/2010.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

DRC - Công ty CP Cao Su Đà Nẵng - Phạm Thị Thoa - Ủy viên hội đồng quản trị đăng ký bán 11.1ansn CP nhằm giải quyết việc chi tiêu gia đình, sau khi giao dịch thực hiện thành công, bà Thoa sẽ chỉ còn nắm giữ 2 CP. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 28/01/2010 đến ngày 01/07/2010.

VSP - Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin - Nguyễn Thị Phương Uyên - Ủy viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 1.700 CP giảm số lượng giao dịch xuống còn 27 CP. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 27/1/2010 đến 27/2/2010.

STL - CTCP Sông Đà – Thăng Long - Nguyễn Thị Huế (con ông Nguyễn Đức Ngọ – Thành viên Ban kiểm soát Công ty) đăng ký bán toàn bộ 1.000 CP. Thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 27/01/2010 đến ngày 27/02/2010

Trần Dũng
Tổng hợp theo HNX và HSX

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên